Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

Overige vragen

Onderzoek en behandeling

Met verschillende testen (waaronder een scil-test) kunnen we duidelijk krijgen of je een lvb hebt en waar je hulp bij nodig hebt. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie maken we samen met jou een plan voor begeleiding of behandeling.

Begeleiding thuis voor meer structuur

Heb je hulp nodig bij zelfstandig wonen? Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met structuur aanbrengen in je dag of met contacten leggen met anderen? Of wil je graag werken, maar lukt het je niet om een baan te houden? Jouw persoonlijk begeleider helpt jou met de vragen die je hebt. De begeleider komt bij jou thuis of jullie ontmoeten elkaar op een andere plek. Samen maken jullie afspraken over de hulp die bij jou past.

LifeWise voor een stabiel leven

Middin en Cordaan hebben LifeWise ontwikkeld. Met LifeWise helpen we jou op weg naar een stabiel leven met minder stress. Heb je ook andere uitdagingen zoals eenzaamheid, schulden of een verslaving? Begeleiders zetten hun kennis en ervaring in. Zo ontdek je samen wat jij wilt doen in het leven en welke stappen nodig zijn om aan jouw toekomst te werken. Op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd en voor jezelf zorgen.

Forensische zorg

Ben je in aanraking gekomen met criminaliteit? Ben je eerder veroordeeld en heb je in de gevangenis gezeten? Middin helpt mensen met een lvb en een forensische vraag. Samen met jou zoeken we naar een huis (eventueel op een woonlocatie van Middin) en werk. En leren we je andere keuzes te maken in de uitdagingen die op je pad zijn gekomen, bijvoorbeeld bij eenzaamheid en verslaving.

Wonen

Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Groepswonen, waar begeleiders je 24 uur per dag kunnen helpen, maar je kunt ook zelfstandig wonen in een eigen appartement en thuis hulp krijgen. Dan komen begeleiders bij je thuis. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. Lees hier verder.

Begeleid wonen in een fasehuis

Ben je er nog niet aan toe om helemaal zelfstandig te wonen? Middin heeft een fasehuis voor jongvolwassenen met een lvb tot 20 jaar. In dit huis leer je in drie fases in je eigen tempo (nieuwe) vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf verzorgt, boodschappen doet en eten kookt. We helpen je met het vinden van werk dat bij je past. Hierbij kijken we naar wat je kan, leuk vindt en waar je misschien nog vaardigheden voor nodig hebt. Middin heeft programma’s waar je die vaardigheden leert.

Moeder-kindhuis

Ben je een jonge moeder met een lvb? Ook voor jou heeft Middin een trainingshuis. Samen met je kind woon je in een eigen appartement met hulp dichtbij. In het moeder-kindhuis leer je voor jezelf en je kind zorgen, zodat je dat daarna zelfstandig kunt. We helpen je met de opvoeding met de methodiek HouVast. Daarbij kijken we wat je zelf kan waar je tijdelijk of langer hulp bij nodig hebt.

Werken en leren (dagbesteding)

We helpen je met werk, school, activiteiten of een leerprogramma dat goed bij jou past. Als je een lvb hebt, is het belangrijk een duidelijk dagritme te hebben. Werken en leren geven die daginvulling en voldoening. Middin heeft werklocaties waar je overdag werkt of een leerprogramma volgt. Je kunt kiezen uit verschillende programma’s waarbij je leert werken in bijvoorbeeld de horeca, een supermarkt of met dieren. Of je werkt bij een andere organisatie waar een jobcoach jouw vaste aanspreekpunt is voor al jouw vragen. Je leert sociale vaardigheden, werknemers- en vakvaardigheden. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Je kunt ontdekken welk onderdeel van werken en leren bij jou past.

Begeleiding in speciaal onderwijs

Kinderen met een lvb hebben soms hulp nodig om de lessen in de klas te volgen en tot leren te komen. Specialisten jeugdhulp in het onderwijs van Middin helpen een kind in de klas, zodat onderwijs mogelijk blijft. De begeleider zit naast een kind in de klas en kijkt mee, geeft advies aan de leerkracht en helpt het kind om de aandacht bij de les te houden.

Podcast Studio lvb

Wil je luisteren naar de kennis en ervaringen van mensen met een lvb, medewerkers van Middin en deskundigen? Luister naar de postcast Studio lvb van Middin.

Onderzoek en behandeling

Als je bij Middin woont, werkt, (ambulante) begeleiding krijgt of je hebt je kind aangemeld bij een Middin kinderdagcentrum en er is een vermoeden van een ass, kunnen we jou of je kind onderzoeken. Na het onderzoek weten we welke begeleiding, zorg of behandeling je nodig hebt. Samen met jou en je ouders of andere mensen die belangrijk voor je zijn, maken we een persoonlijk plan. Met de juiste hulp kun je zo zelfstandig mogelijk werken, leren en wonen.

Wonen jongvolwassenen

Middin heeft een fasehuis voor jongvolwassenen met een (l)vb en een autismespectrumstoornis. In dit huis leer je zoveel mogelijk (nieuwe) vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf verzorgt, boodschappen doet en eten kookt. Samen zoeken we werk dat bij je past. Hierbij kijken we naar jouw competenties, wat je kan en waar je misschien nog andere vaardigheden voor nodig hebt.

Middin heeft trainingen en leerlijnen waar je die vaardigheden stapsgewijs leert. Samen met jou ontdekken we wat goed gaat en waar je extra hulp bij nodig hebt.

Wonen volwassenen

Voor volwassenen met een (l)vb en een autismespectrumstoornis (ass) heeft Middin verschillende locaties waar je kunt wonen. Op deze plekken werken medewerkers die vooral kennis en ervaring hebben in de begeleiding van mensen met een ass. Veel mensen die bij Middin wonen vinden voorspelbaarheid en duidelijkheid belangrijk. Net zoals ze jou helpen bij al het andere wat jij nodig hebt.

Werken, leren en dagbesteding

We helpen je met het vinden van werk, school, activiteiten of een leerprogramma dat goed bij jou past. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerlijn volgt. Je kunt kiezen uit trainingen en leerlijnen waarbij je leert werken in de horeca, in een supermarkt of met dieren. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. We ontdekken met jou welk onderdeel van werken en leren bij jou past. Waarbij we je stimuleren door je nieuwe dingen te laten zien. Op een manier waar jij je prettig bij voelt, zodat je doet waar jij blij van wordt.

Rust door een dagstructuur

Door jouw autismespectrumstoornis vind je duidelijkheid en overzicht belangrijk. Vind je onverwachte momenten moeilijk? Als je weet wat je te wachten staat, geeft dit je dan rust? Met een voor jou herkenbare dagstructuur helpen we je die rust te vinden.

Omgaan met veranderingen

Zijn veranderingen in jouw leven lastig voor jou? Zorgen die ervoor dat je een tijd van slag bent? Zoals de overgang van de basisschool naar de middelbare school? Of van opleiding naar werk, een scheiding of een verhuizing? Je leert bij Middin omgaan met kleine en grote veranderingen. Je vaste dagstructuur wordt nog belangrijker. Samen met jou werken we stap voor stap toe naar het moment dat jij je weer prettig voelt.

Contacten en relaties

Vind je het lastig om te begrijpen wat een ander bedoelt en voelt? Zijn vriendschappen en relaties ingewikkeld voor jou? We helpen je om midden in het leven te staan met mensen om je heen. Zodat je niet langs de kant staat. Samen met jouw begeleider werk je aan jouw sociale vaardigheden. Bij Middin leer je onder meer hoe je een gesprek begint. En hoe je iemand vertelt dat je iets niet prettig vindt. Ook hoe je opkomt voor jezelf. We ontdekken met jou wat jij hierin nodig hebt.

Onderzoek en behandeling

Onze behandelaren en avg’s (artsen verstandelijk gehandicapten) onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt. We geven advies over de beste begeleiding, zorg en behandeling. Samen met jou en je naasten maken we een persoonlijk plan.

Een goed leven gesprek met LACCS

Hoe jij de wereld om je heen ervaart en wat jij nodig hebt, ontdekken we samen met jou en de mensen die belangrijk voor jou zijn. We gebruiken hiervoor het LACCS-programma.
LACCS staat voor:
• je goed verzorgd voelen (lichamelijke welzijn)
• lekker slapen in de nacht en ontspannen overdag (alertheid)
• verbonden zijn met de mensen om je heen (contact)
• je gehoord en begrepen voelen (communiceren)
• dingen doen die je leuk vindt en iets nieuws ondernemen (stimulerende tijdsbesteding).

Deze vijf gebieden gaan over behoeftes die iedereen heeft. Hoe goed is jouw leven? En wat kan beter? En hoe komen we erachter wat jij aankan en wat jouw vragen zijn? Alle mensen om jou heen gaan met elkaar een ‘goed leven gesprek’ aan. Hieruit komen punten waardoor we nog beter begrijpen wat jij wilt en nodig hebt voor een prettig leven.

Het gewone leven ervaren met Triple C

We werken ook met Triple C. Triple C staat voor cliënt, competenties (waar je goed in bent) en coach. Triple C is het ‘gewone leven ervaren’. Daar hoort bij een plek waar jij je veilig en thuis voelt, met mensen om je heen die belangrijk voor jou zijn én werken en leren. In jouw eigen tempo.

(Triple C is ontwikkeld door ASVZ, Hans van Wouwe en Dick van Weerdt)

Samen met de mensen om je heen

Midden in het leven staan doe je samen met mensen om je heen. Voor jouw begeleiding en zorg werken we nauw samen met jou en je naasten. Die verbinding gebeurt in een driehoek van jou, begeleider en naasten en noemen we ‘driehoekskunde’.

Wonen

Bij Middin woon je voor een korte of langere tijd in een huis waar alles zo is ingericht dat het jou helpt jouw leven prettiger te maken. Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Samen met jou en jouw naasten zoeken we een huis dat bij jou past. Dag en nacht is er een begeleider dichtbij. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont. Woon je bij je familie thuis? We komen naar jou toe en helpen je thuis bij wat goed en belangrijk voor jou is.

Werken, leren en dagbesteding

We helpen je met werk, school, activiteiten of een leerlijn dat goed bij jou past. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerlijn volgt. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding. We stimuleren je door je nieuwe dingen te laten zien die jou helpen in jouw ontwikkeling. Er zijn uitdagingen genoeg. Op het tempo en een manier waar jij je prettig bij voelt. Ook kun je snoezelen, zwemmen of naar muziek luisteren. Bij Middin hebben we een belevingsgericht programma. Je doet waar jij blij van wordt.

Early Intervention

Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling niet vanzelf. Deze kinderen ontwikkelen zich langzamer, maar ook minder gelijkmatig. Begeleiders van Middin zijn gespecialiseerd in Early Intervention-begeleiding voor jonge kinderen van 0-5 jaar. Samen met de begeleider leer je je kind in kleine stapjes nieuwe vaardigheden. Je leert hoe je je kind kunt stimuleren in de motoriek, communicatie en persoonlijke vaardigheden. Bijvoorbeeld met omrollen, spelletjes doen en communiceren met gebaren. Begeleiders van Middin geven Early Intervention thuis of op de kinderdagcentra van Middin.

FloorPlay

Heeft jouw kind een ontwikkelingsachterstand, een autismespectrumstoornis [DO1] en/of een verstandelijke beperking? Vindt je kind het lastig om contact met anderen te maken? FloorPlay is een praktische methode voor kinderen die hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling. Het helpt je kind op een speelse manier contact te maken. Begeleiders van Middin geven de behandeling FloorPlay aan ouders en hun kind thuis en op kinderdagcentra.

Begeleiding jongeren 16+

Voor jongeren vanaf 16 jaar met een beperking hebben we deskundige begeleiding die nodig is bij de overgang naar volwassenheid. We maken een toekomstplan aan de hand van de vijf pijlers van de ‘big five’: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn.

Wanneer je hieraan toe bent, kun je bij Middin wonen in een trainingshuis voor jongvolwassenen. In dit huis leer je in drie fases in je eigen tempo (nieuwe) vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf verzorgt, boodschappen doet en eten kookt. Als je bij je familie woont, komen we bij je thuis. We helpen je met het vinden van werk dat bij je past. Hierbij kijken we naar wat je kan, leuk vindt en waar je misschien nog vaardigheden voor nodig hebt. Middin heeft leerprogramma’s waar je die vaardigheden leert.

School, ontwikkeling en werk

Een zinvol dagprogramma helpt jouw kind in zijn ontwikkeling. Dit kan zijn regulier of speciaal onderwijs of een leerprogramma als opstap naar werk. Op sommige scholen heeft Middin buitenschoolse opvang en vakantieopvang. In onze begeleiding stimuleren we je kind door nieuwe dingen te laten zien die helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Als jongere helpen we met werk, school, activiteiten of een leerprogramma dat goed bij jou past. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerprogramma volgt.
Je kunt kiezen uit verschillende programma’s waarbij je leert werken in bijvoorbeeld de horeca, schoonmaak of met dieren. Is de stap van opleiding naar een baan te groot voor jou? Onder begeleiding van een jobcoach leer je sociale vaardigheden, werknemers- en vakvaardigheden. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding.

Begeleiding op school

Voor sommige kinderen is leren of de aandacht bij lessen houden op school lastig. Begeleiders van Middin in het onderwijs kunnen helpen. Een begeleider zit samen met je kind in de klas, helpt je kind de aandacht bij opdrachten te houden en geeft advies aan de leerkracht. Samen met jou en de leerkracht bespreken we doelen waar je kind hulp bij nodig heeft. De begeleiding is mogelijk op een kinderdagverblijf of regulier en speciaal onderwijs.

Bso, vakantie- en zaterdagopvang

Voor kinderen met een beperking is reguliere buitenschoolse opvang (bso) niet altijd de juiste plek. Middin heeft bso en vakantieopvang op een aantal scholen in het speciaal onderwijs voor kinderen van 4-18 jaar. Op zaterdag kan je kind een aantal uren spelen op de zaterdagopvang van locatie Moskousingel in Den Haag.

Je kind kan in een veilige omgeving zijn vrije tijd op een plezierige manier doorbrengen. En samen met andere kinderen leuke activiteiten doen zoals buitenspelen, spelletjes en knutselen. Wil je meer informatie of je kind aanmelden? Kijk op hulp op buitenschoolse opvangcentra of neem contact op met Middin klantcontact .

Hulp in het gezin

Soms komt er veel op je af om je gezin te laten draaien. Misschien zoek je een manier om meer structuur in de dag te krijgen? Of weet je niet hoe je het beste met het gedrag van je kind om kan gaan? Ambulante jeugdbegeleiders van Middin komen bij je thuis of bij je kind op school en helpen je bij alle (opvoed)vragen. We stellen doelen, denken mee en helpen bij wat nodig is. Als je wilt, gaat de begeleider mee naar gesprekken met behandelaren, professionals of op school. We werken met verschillende methodes zoals Brainstars of bieden praktische gezinshulp. Er komt meer rust in je gezin en je hebt minder stress.

Houvast voor ouders met een lvb

Heb je een licht verstandelijke beperking en heb je hulp nodig bij de opvoeding van je kind? Bij Middin werken we met HouVast. Met dit programma kijken we samen met jou naar wat er goed gaat, wat je zorgen zijn en wat nodig is in je gezin. Wat doe je zelfstandig en wat moeten anderen een tijdje of langdurig overnemen? HouVast helpt jou en je gezin, zodat je kind(eren) veilig en gezond kan opgroeien.

Wonen

Wanneer je kind niet meer in je gezin thuis kan wonen, is dat een lastige keuze. Je moet de dagelijkse zorg uit handen geven en dat is voor jou als ouder een flinke stap. Samen met jou zoeken we een huis dat past bij je kind en waar je kind zich thuis kan voelen. Een huis met een fijne sfeer in een veilige omgeving. We kijken goed naar wat je kind nodig heeft en luisteren naar jouw keuze en ervaringen. Past een klein huis meer bij je kind, of juist een huis met allerlei mogelijkheden, zoals een kinderboerderij? Middin heeft huizen waar kinderen vanaf 12 jaar wonen. Vanaf 16 jaar krijgt je kind een persoonlijk toekomstplan voor wonen, leren, werken en vrije tijd. Is jouw kind jonger dan 12 jaar? We kunnen met jou bespreken welke mogelijkheden er zijn. Neem contact op met een zorgbemiddelaar via klantcontact Middin.

Logeren

Je wilt het liefst dat je kind zo lang mogelijk thuis woont. Maar, de zorg voor een kind met een beperking kan pittig zijn. Dan is het fijn wanneer je kind af en toe in een andere omgeving logeert. Bijvoorbeeld omdat je gezin meer rust nodig heeft. Of omdat je tijd wilt om activiteiten met de andere kinderen te ondernemen. De zorg voor je kind delen met anderen is geen makkelijke keuze. In ons logeerhuis zorgen we voor een veilige en warme omgeving waarin je kind zich thuis voelt. Samen met jou maken we afspraken op welke dagen en tijden je kind komt logeren. Logeren bij Middin is voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Poli voor onderzoek en behandeling

Heeft je kind hulp nodig omdat hij klachten heeft door bijvoorbeeld angsten, adhd of trauma? Op de poli voor onderzoek en behandeling van Middin kunnen we je kind helpen. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in verstandelijke beperkingen, psychische stoornissen en gedragsproblemen. We geven advies over de beste begeleiding, zorg en behandeling.

Samen met de mensen om je heen

De samenwerking tussen jou, je kind en de begeleiders van Middin is belangrijk voor goede begeleiding en zorg. Begeleiders van Middin staan naast jou, denken mee en zijn dichtbij.
Wie zijn nog meer belangrijk voor je kind? Is dat een oma, een leerkracht of een oppas? Of iemand anders? Een sociaal netwerk is belangrijk in de emotionele en praktische steun voor jou en je kind. Wanneer het nodig is om jullie netwerk te vergroten, kunnen we je hierbij helpen.

Onderzoek en behandeling

We willen je graag leren kennen. Onze rol begint met nieuwsgierigheid. Met luisteren, kijken en doorvragen. Wat kan je zelf en waar heb je hulp bij nodig? In jouw persoonlijk plan staan doelen waar je samen met fysio-, ergotherapeuten, logopedisten en andere behandelaren aan werkt. We helpen je om te gaan met de gevolgen van je lichamelijke beperking en – als je die hebt - psychische problemen. Als dit nodig is, krijg je hulpmiddelen die jou helpen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Begeleiding thuis

Heb je hulp nodig bij zelfstandig wonen? Of bij andere dagelijkse activiteiten? Heb je vragen over aanpassingen in je huis of medicatieveiligheid? Samen met je persoonlijk begeleider maak je afspraken over de hulp die bij jou past. Heb je een kind met een lichamelijke beperking? We helpen ook bij opvoedvragen, passende hulpmiddelen en begeleiding van jouw kind. Kijk hier de video over nah en begeleiding thuis.

Wonen

Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Groepswonen, waar begeleiders je 24 uur per dag kunnen helpen, maar je kunt ook zelfstandig wonen in een eigen appartement en thuis hulp krijgen. Bijvoorbeeld op locatie Kop van Zuid, Heemburgh of Waldeckstate. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Beademingszorg

Heb je buiten het ziekenhuis beademing nodig? Je kunt wonen op locatie Boergoensestraat waar Middin een beademingscentrum heeft met gespecialiseerde 24-uurs beademingszorg. We werken samen met het centrum voor thuisbeademing (ctb) en het Erasmus MC.

Werken, leren en dagbesteding

Je kunt ontdekken welk onderdeel van werken en leren bij jou past. Werk, school, activiteiten of een leerprogramma. Middin heeft werklocaties waar je overdag werkt of een leerprogramma volgt. Je kunt kiezen uit verschillende programma’s waarbij je leert werken in bijvoorbeeld de horeca, een supermarkt of met dieren. Of je werkt bij een andere organisatie waar een begeleider jouw vaste aanspreekpunt is voor al jouw vragen. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van de creatieve werkplekken iets voor jou.

Ervaringsdeskundigen delen ervaringen

Bij Middin werken ervaringsdeskundigen die zelf een lichamelijke beperking (lb) hebben en hun kennis en ervaring met anderen delen. Ze geven voorlichting in trainingen en helpen bij onderzoek. Hun betrokkenheid bij mensen met een lb is heel waardevol. Ervaringsdeskundigen volgen een opleiding waar ze leren hun ervaringen in te zetten om anderen te helpen.

Onderzoek en behandeling

Onze behandelaren en artsen onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt. We geven advies over de beste begeleiding, zorg en behandeling. Samen met jou en je naasten maken we een persoonlijk plan.

Het gewone leven ervaren met Triple C

Bij Middin werken we met Triple C. Triple C staat voor cliënt, competenties (waar je goed in bent) en coach. Triple C is het ‘gewone leven ervaren’. Daar hoort bij een plek waar jij je veilig en thuis voelt, met mensen om je heen die belangrijk voor jou zijn én werken en leren. In jouw eigen tempo. Lees meer over Triple C.

(Triple C is ontwikkeld door ASVZ, Hans van Wouwe en Dick van Weerdt)

Samen met de mensen om je heen

Midden in het leven staan doe je samen met mensen om je heen. Voor jouw begeleiding en zorg werken we nauw samen met jou en je naasten. De driehoek tussen jou, je naasten en je begeleiders noemen we ‘driehoekskunde’.

Wonen

Bij Middin woon je voor een korte of langere tijd in een huis waar alles zo is ingericht dat het jou helpt jouw leven prettiger te maken. Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Zoals locaties Binnenklingen en Orion. Op locatie Sterrenkrooshof wonen kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Samen met jou en jouw naasten zoeken we een huis dat bij jou past. Je woont in een kleine groep met andere mensen. Dag en nacht is er een begeleider dichtbij. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Werken, leren en dagbesteding

We helpen je met werk, school, activiteiten of een leerprogramma dat goed bij jou past. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerprogramma volgt. Op Binnenklingen in Den Haag hebben we een groot werk- en leercentrum. Er is een huishoudgroep, tuingroep en een groep die in de kinderboerderij werkt. Bij Orion in Rotterdam hebben we ambachtelijke werkplaatsen, een manegewerkgroep, een bezorgwinkel en een stadskwekerij.

Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding. We stimuleren je door je nieuwe dingen te laten zien die jou helpen in jouw ontwikkeling. Op het tempo en op een manier waar jij je prettig bij voelt. Ook kun je snoezelen, zwemmen of naar muziek luisteren. Je doet waar jij blij van wordt.

Onderzoek en behandeling

Wat kan je zelf en waar heb je hulp bij nodig? Hierop passen we de begeleiding, zorg en behandeling aan. Begeleiding krijg je thuis of in een groep. We helpen je om te gaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals fysieke beperkingen, concentratieproblemen en psychische problemen. Samen maken we een persoonlijk plan en kijken we wat nodig is om je leven weer zo goed mogelijk op de rit te krijgen. Met het behandelprogramma van Hersenz of een andere vorm van begeleiding of behandeling.

Meer in balans met Hersenz na revalidatie

Hersenz sluit aan op de behandeling van het revalidatiecentrum. Bij Hersenz werk je aan doelen die jou helpen zelfstandiger te worden. Je krijgt begeleiding vanuit de bouwstenen denken en doen, emoties en gedrag, energie, beweging en thuis. Je leert bijvoorbeeld je energie goed te verdelen en hoe je omgaat met problemen op het gebied van geheugen, concentratie en planning. Met psychomotorische therapie werken we met bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen aan bijvoorbeeld overprikkelingsklachten. Ook voor jouw familie verandert er veel. We betrekken daarom ook je naasten bij de behandeling. Lees hier meer over Hersenz.

nah en zeer intensieve begeleiding en zorg

Heb je naast hersenletsel ook andere (complexe) zorgvragen? En heb je voor jouw veiligheid en die van je omgeving 24 uur per dag iemand dichtbij nodig? Dit noemen we nah+ of nah++. Bij Middin helpen we je met intensieve begeleiding, zorg en behandeling. Als het nodig is, zetten we ook hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in. We gebruiken de methode Triple C voor de behandeling. Begeleiders van Middin zijn geschoold in deze behandelmethode. Triple C staat voor cliënt, competenties en coach. Triple C is het ‘gewone leven ervaren’. Daar hoort een plek bij waar jij je veilig en thuis voelt, met mensen om je heen die belangrijk voor jou zijn én werken en leren. In jouw eigen tempo.

Handige links

www.kenniscentrumnahplus.nl

www.expertisenetwerknahplus.nl

Begeleiding thuis

Met niet-aangeboren hersenletsel (nah) heb je soms hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat door lichamelijke beperkingen aanpassingen in huis nodig zijn. Of omdat je moeite hebt met structuur aanbrengen in je dag. De app Mijn Eigen Plan helpt jou overzicht in je dag te krijgen. Met de behandelmethodes Hersenz en Hooi op je vork helpen we je antwoorden te vinden op jouw vragen. Wat vind je belangrijk en wat heb je nodig? Jouw persoonlijke begeleider komt bij jou thuis. Samen maken jullie afspraken over de hulp die bij jou past en werk je aan persoonlijke doelen.

Wonen

Lukt zelfstandig wonen niet meer? Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Groepswonen, waar begeleiders je 24 uur per dag kunnen helpen, of begeleid wonen in een eigen appartement. Je kunt ook kort bij Middin wonen of af en toe. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Werken, leren en dagbesteding

Je leven is vaak heel anders dan voor het hersenletsel. We helpen je met werk, school, activiteiten of een leerprogramma dat goed bij jou past. Werken en leren geeft structuur en vergroot je zelfstandigheid. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerprogramma volgt. Je kunt ontdekken welk onderdeel van werken en leren bij jou past. Waarbij we je stimuleren door je nieuwe dingen te laten zien.

We hebben verschillende werk- en leerplekken, zoals de Kade en Oranjehof in Rotterdam. Of Melis Stokelaan en Weesperstraat in Den Haag en Poortwerk in Berkel en Rodenrijs. Je kunt hier activiteiten doen die gericht zijn op het (opnieuw) leren van vaardigheden, zoals computervaardigheden, koken of creatieve activiteiten. Het is ook een ontmoetingsplek waar je andere mensen met nah ontmoet en ervaringen kunt delen.

Hoe helpen we naasten?

Niet-aangeboren hersenletsel is ook ingrijpend voor de mensen om je heen. Je kunt waarschijnlijk niet meer hetzelfde als voor het hersenletsel en die veranderingen hebben invloed op de thuissituatie. Daarom betrekken we jouw gezins- en familieleden bij gesprekken over jouw begeleiding en zorg. Een goede vertrouwensband tussen jou, de mensen om je heen en de zorgprofessionals draagt bij aan jouw behandeling en hoe je je voelt. We luisteren naar je naasten, bespreken zorgen en onzekerheid en regelen praktische hulp. Hiermee willen we een deel van de zorgen wegnemen. Dagactiviteiten en tijdelijk of af en toe wonen bij Middin kan ook mantelzorgers helpen de nieuwe situatie te accepteren (mantelzorgondersteuning). Lees verder. Kijk ook deze video.

Ervaringsdeskundigen zijn betrokken

Bij Middin werken ervaringsdeskundigen die zelf nah hebben en hun kennis en ervaring met anderen delen. Ze geven voorlichting en trainingen en helpen bij onderzoek. Hun betrokkenheid bij mensen met nah is heel waardevol. Middin ontwikkelt een module voor ervaringsdeskundigen met nah vanuit het landelijk netwerk ‘nah in het vizier’. Ervaringsdeskundigen volgen een opleiding waar ze leren hun ervaringen met leven met nah in te zetten om anderen te helpen.

Onderzoek en behandeling

We willen je graag leren kennen. Onze rol begint met nieuwsgierigheid. Met luisteren, kijken en doorvragen. Wat kan je zelf en waar heb je hulp bij nodig? Onze behandelaren en artsen verstandelijk gehandicapten geven advies over de beste begeleiding, zorg en behandeling. Samen met jou en je naasten maken we een persoonlijk plan.

Extra begeleiding en zorg thuis

Woon je zelfstandig, maar heb je hulp nodig bij koken, administratie of boodschappen doen? Of lukt het niet goed om jezelf te verzorgen? Jouw persoonlijke begeleider komt bij jou thuis. Met kleine aanpassingen is het mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld een andere stoel, hulp in het huishouden of extra hulp in de dagelijkse zorg. Samen maken jullie afspraken over de hulp die bij jou past.

Begeleid wonen

Je kunt bij Middin zelfstandig wonen met een begeleider in de buurt. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. Lukt zelfstandig wonen niet meer? Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Zoals groepswonen waar je met andere mensen in een huiselijke omgeving 24 uur per dag begeleiding en zorg krijgt. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Werken, leren en dagbesteding

Werken en leren geeft structuur en vergroot je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Je kunt ontdekken wat goed bij jou past met werk, activiteiten of leren. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerprogramma volgt. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding.

We stimuleren je door je nieuwe dingen te laten zien die jou helpen in jouw ontwikkeling. Er zijn uitdagingen genoeg. Op het tempo en een manier waar jij je prettig bij voelt. Waarbij we je ook helpen accepteren als soms iets niet lukt. Past een belevingsgericht programma meer bij jou? Bij Middin kun je snoezelen, zwemmen of naar muziek luisteren. Je doet waar jij blij van wordt. Zodra je toe bent aan een iets rustiger tempo, kun je bij Middin naar dagactiviteiten voor ouderen.

Dagactiviteiten voor ouderen

Lukt werken niet meer en ben je toe aan een rustiger tempo? Bij Middin hebben we dagactiviteiten voor ouderen. We beginnen 's ochtends iets later, gaan met elkaar wandelen, doen spelletjes en (creatieve) activiteiten. Je ontmoet andere mensen, drinkt met hen een kopje koffie en hebt een leuke dag. In jouw eigen ritme.

Vitaal ouder worden

Wanneer je ouder wordt en meer hulp nodig hebt, zetten onze medewerkers de ‘toolkit vitaal ouder worden’ in. Hierin zitten praktische middelen die medewerkers helpen om te onderzoeken wat je nodig hebt in de begeleiding en zorg. De toolkit heeft tools op zes gebieden: welbevinden, mobiliteit, gezondheid, dementie, zorgtechnologie en palliatieve zorg. Hoe kun je zo zelfstandig mogelijk blijven én kwaliteit van leven houden? Daar gaan we mee aan de slag.

Mensen om je heen

Midden in het leven staan doe je samen met mensen om je heen. Met je familie, of bijvoorbeeld collega’s, buren of huisgenoten. De samenwerking tussen jou, je naasten en begeleiders is belangrijk bij de keuzes die je maakt in je leven.

Het kan zijn dat je niet meer zoveel familie en vrienden om je heen hebt. Misschien voel je je eenzaam? We helpen je je wereld iets groter maken. Als dit nodig is, zoeken we een mentor die met je meedenkt als je keuzes moet maken. We proberen ook je oude contacten aan te halen, buren van vroeger, een neef of nicht. Een herinneringsdoos kan hierbij helpen. Hierin zitten je persoonlijke spulletjes van vroeger, zoals foto’s, een favoriet boek of een parfum. Samen bekijken we foto’s, vragen wie op de foto’s staan en gaan dan op zoek naar die mensen. We vragen of iemand af en toe een kopje koffie komt drinken. Je kunt ontdekken wat bij jou past waardoor je wereld iets groter wordt.

Verlichten en verzachten in de laatste levensfase

Voor mensen die in de laatste levensfase komen, heeft Middin palliatieve (terminale) zorg. Bij palliatieve zorg gaat het om verlichten en verzachten van de klachten en eventuele pijn. Wat heb je nodig en wat vind je belangrijk? We zorgen ervoor dat je leven nog zo prettig mogelijk is, ondanks de klachten. We helpen ook je naasten bij de zorg en het afscheid nemen. We hebben een consultatieteam palliatieve zorg dat jou en je naasten helpt in de laatste levensfase.

Onderzoek en behandeling

We willen je graag leren kennen. Onze rol begint met nieuwsgierigheid. Met luisteren, kijken en doorvragen. Wie ben je? Wat kan je zelf en waar heb je hulp bij nodig? Onze professionals passen de begeleiding, zorg en behandeling hierop aan. Samen met jou en je naasten maken we een persoonlijk plan.

Downsyndroom

Als je het downsyndroom hebt, ontwikkel je je minder snel dan leeftijdsgenoten. Je hebt een (licht) verstandelijke beperking waardoor je hulp nodig hebt bij dagelijkse activiteiten. Voor een korte of langere tijd, of je verdere leven. Vaak heb je ook andere gezondheidsproblemen die ervoor zorgen dat je deskundige hulp nodig hebt, zoals moeite met spraak, horen en zien. Onze artsen verstandelijk gehandicapten, behandelaren en gedragsdeskundigen hebben kennis en ervaring in de hulp die jij nodig hebt. Je kunt bij Middin zelfstandig wonen met een begeleider in de buurt of met andere mensen in een huis met 24 uur begeleiding en zorg. Met de juiste hulp helpen we je zo zelfstandig mogelijk te leven.

Begeleiding thuis

Woon je bij je ouders of familie? Jouw persoonlijke begeleider komt bij jou thuis. Samen maken jullie afspraken over de hulp die bij jou past en werk je aan persoonlijke doelen. Heb je een kind met een verstandelijke beperking? We helpen ook bij opvoedvragen, passende hulpmiddelen en begeleiding van jouw kind.

Wonen

Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Groepswonen, waar begeleiders je 24 uur per dag kunnen helpen, of begeleid wonen in een eigen appartement. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Werken, leren en dagbesteding

Werken en leren geeft structuur en vergroot je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Je kunt ontdekken wat goed bij jou past als het om werk, school, activiteiten of een leerprogramma gaat. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerprogramma volgt. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding. We stimuleren je door je nieuwe dingen te laten zien die je helpen in jouw ontwikkeling. In je eigen tempo en op een manier die bij je past. Past een belevingsgericht programma meer bij jou? Bij Middin kun je snoezelen, zwemmen of naar muziek luisteren. Je doet waar jij blij van wordt.

Mensen om je heen

Midden in het leven staan doe je samen met mensen om je heen. Met je familie, of bijvoorbeeld collega’s, buren of huisgenoten. De samenwerking tussen jou, je naasten en begeleiders is belangrijk voor de keuzes die je maakt in je leven. Het kan zijn dat je het hebben van vriendschappen en relaties lastig vindt. Misschien voel je je soms eenzaam? Jouw persoonlijke begeleider heeft ook aandacht voor jouw omgeving. Is ABCDate iets voor jou? Of wil je sporten? Je kunt ontdekken wat bij jou past waardoor je wereld groter wordt. Want midden in het leven staan doe je samen met de mensen om je heen.

Uitdagingen zoals verslaving of schulden

Heb je ook andere uitdagingen zoals problemen met alcohol, drugs of schulden? Begeleiders zetten hun deskundigheid en ervaring in en helpen je met werken aan een toekomst met minder stress. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking gebruiken we hiervoor de methode LifeWise, waarbij je leert andere keuzes te maken.

Medische dienst

Bij de medische dienst werken de artsen verstandelijk gehandicapten (arts vg) , praktijkverpleegkundigen en doktersassistentes. De arts vg is een medisch specialist voor verstandelijke beperkingen. De arts vg heeft kennis van gezondheidsvragen zoals epilepsie, gedragsproblemen en wilsbekwaamheid. Adviseert jou, begeleiders en andere artsen en werkt samen met de huisarts en behandelaren. Wanneer nodig kan de arts vg je verwijzen naar het ziekenhuis, maar hij blijft ook dan direct betrokken bij de zorg voor jou.

Wil je meer weten over de medische dienst? Je kunt de medische dienst bereiken op werkdagen op telefoonnummer 070 372 3345 of via e-mail medischedienst@middin.nl.

Gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundigen onderzoeken waar gedrag vandaan komt. Als onderzoek nodig is, kunnen ze (intelligentie)testen afnemen en diagnoses stellen. Vervolgens krijg je een behandeling die aansluit bij wat je nodig hebt.

Wat doet de taskforce van Middin?

Ideeën en goede raad van Middin medewerkers om prettig te werken en succesvol te werven, vormen de brandstof voor de taskforce arbeidsmarkt. De taskforce onderzoekt voorstellen en inzichten en laat ze testen in de praktijk. Met als resultaat steeds beter maatwerk voor slimmer organiseren en behoud en werving van collega’s.

Early Intervention

Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling niet vanzelf. Deze kinderen ontwikkelen zich langzamer, maar ook minder gelijkmatig. Begeleiders van Middin zijn gespecialiseerd in Early Intervention-begeleiding voor jonge kinderen van 0-5 jaar. Samen met de begeleider leer je je kind in kleine stapjes nieuwe vaardigheden. Je leert hoe je je kind kunt stimuleren in de motoriek, communicatie en persoonlijke vaardigheden. Bijvoorbeeld met omrollen, spelletjes doen en communiceren met gebaren. Begeleiders van Middin geven Early Intervention thuis of op de kinderdagcentra van Middin.

FloorPlay

Heeft jouw kind een ontwikkelingsachterstand, een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking? Vindt je kind het lastig om contact met anderen te maken? FloorPlay is een praktische methode voor kinderen die hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling. Het helpt je kind op een speelse manier contact te maken. Begeleiders van Middin geven de behandeling FloorPlay aan ouders en hun kind thuis en op kinderdagcentra.

Begeleiding jongeren 16+

Voor jongeren vanaf 16 jaar met een beperking hebben we deskundige begeleiding die nodig is bij de overgang naar volwassenheid. We maken een toekomstplan aan de hand van de vijf pijlers van de ‘big five’: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn. Als je bij je familie woont, komen we bij je thuis.

Wanneer je hieraan toe bent, kun je bij Middin wonen in een fasehuis voor jongvolwassenen. In dit huis leer je in drie fases in je eigen tempo (nieuwe) vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf verzorgt, boodschappen doet en eten kookt.

We helpen je met het vinden van werk dat bij je past. Hierbij kijken we naar wat je kan, leuk vindt en waar je misschien nog vaardigheden voor nodig hebt. Middin heeft trainingen en leerlijnen waar je die vaardigheden leert.

School, ontwikkeling en werk

Een zinvol dagprogramma helpt jouw kind in zijn ontwikkeling. Dit kan zijn regulier of speciaal onderwijs of een leerlijn als opstap naar werk. Op sommige scholen heeft Middin buitenschoolse opvang en vakantieopvang. In onze begeleiding stimuleren we je kind door nieuwe dingen te laten zien die helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Als jongere helpen we met werk, school, activiteiten of een leerlijn dat goed bij jou past. Middin heeft werklocaties waar je overdag je eigen werk doet of een leerlijn volgt.
Je kunt kiezen uit verschillende trainingen en leerlijnen waarbij je leert werken in bijvoorbeeld de horeca, schoonmaak of met dieren. Is de stap van opleiding naar een baan te groot voor jou? Onder begeleiding van een jobcoach leer je sociale vaardigheden, werknemers- en vakvaardigheden. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van onze creatieve werkplekken iets voor jou. Een mooie manier van dagbesteding.

Kinderdagcentrum

Voor kinderen met een beperking van 0 tot 4 jaar is een reguliere kinderopvang of het basisonderwijs niet altijd haalbaar. Middin heeft voor deze kinderen kinderdagcentra (kdc). Op een kdc kan je kind zich verder ontwikkelen en vaardigheden leren. Je kind volgt een activiteitenprogramma gericht op ontwikkelingsstimulering. Aan het kdc is een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog verbonden. Als dit nodig is, kan ook een fysio-, ergotherapeut of logopedist je kind helpen. Lees hier meer over kinderdagcentra.

Begeleiding op school

Voor sommige kinderen is leren of de aandacht bij lessen houden op school lastig. Begeleiders van Middin in het onderwijs kunnen helpen. Een begeleider zit samen met je kind in de klas, helpt je kind de aandacht bij opdrachten te houden en geeft advies aan de leerkracht. Samen met jou en de leerkracht bespreken we doelen waar je kind hulp bij nodig heeft. De begeleiding is mogelijk op een kinderdagverblijf of regulier en speciaal onderwijs.

Bso, vakantie- en zaterdagopvang

Voor kinderen met een beperking is reguliere buitenschoolse opvang (bso) niet altijd de juiste plek. Middin heeft bso en vakantieopvang op een aantal scholen in het speciaal onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar. Op zaterdag kan je kind een aantal uren spelen op de zaterdagopvang van locatie Moskousingel in Den Haag.

Je kind kan in een veilige omgeving zijn vrije tijd op een plezierige manier doorbrengen. En samen met andere kinderen leuke activiteiten doen zoals buitenspelen, spelletjes en knutselen.

Hulp in het gezin

Soms komt er veel op je af om je gezin te laten draaien. Misschien zoek je een manier om meer structuur in de dag te krijgen? Of weet je niet hoe je het beste met het gedrag van je kind om kan gaan? Ambulante jeugdbegeleiders van Middin komen bij je thuis of bij je kind op school en helpen je bij alle (opvoed)vragen. We stellen doelen, denken mee en helpen bij wat nodig is. Als je wilt, gaat de begeleider mee naar gesprekken met behandelaren, professionals of op school. We werken met verschillende methodes zoals Brainstars of bieden praktische gezinshulp. Er komt meer rust in je gezin en je hebt minder stress.

HouVast voor ouders met een lvb

Heb je een licht verstandelijke beperking en heb je hulp nodig bij de opvoeding van je kind? Bij Middin werken we met HouVast. Met dit programma kijken we samen met jou naar wat er goed gaat, wat je zorgen zijn en wat nodig is in je gezin. Wat doe je zelfstandig en wat moeten anderen een tijdje of langdurig overnemen? HouVast helpt jou en je gezin, zodat je kind(eren) veilig en gezond kan opgroeien.

Wonen

Wanneer je kind niet meer in je gezin thuis kan wonen, is dat een lastige keuze. Je moet de dagelijkse zorg uit handen geven en dat is voor jou als ouder een flinke stap. Samen met jou zoeken we een huis dat past bij je kind en waar je kind zich thuis kan voelen. Een huis met een fijne sfeer in een veilige omgeving. We kijken goed naar wat je kind nodig heeft en luisteren naar jouw keuze en ervaringen. Past een klein huis meer bij je kind, of juist een huis met allerlei mogelijkheden, zoals een kinderboerderij? Middin heeft huizen waar kinderen vanaf 12 jaar wonen. Vanaf 16 jaar krijgt je kind een persoonlijk toekomstplan voor wonen, leren, werken en vrije tijd.

Logeren

Je wilt het liefst dat je kind zo lang mogelijk thuis woont. Maar, de zorg voor een kind met een beperking kan pittig zijn. Dan is het fijn wanneer je kind af en toe in een andere omgeving logeert. Bijvoorbeeld omdat je gezin meer rust nodig heeft. Of omdat je tijd wilt om activiteiten met de andere kinderen te ondernemen. De zorg voor je kind delen met anderen is geen makkelijke keuze. In ons logeerhuis zorgen we voor een veilige en warme omgeving waarin je kind zich thuis voelt. Samen met jou maken we afspraken op welke dagen en tijden je kind komt logeren. Logeren bij Middin is voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Poli voor onderzoek en behandeling

Heeft je kind hulp nodig omdat hij klachten heeft door bijvoorbeeld angsten, adhd of trauma? Op de poli voor onderzoek en behandeling van Middin kunnen we je kind helpen. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in verstandelijke beperkingen, psychische stoornissen en gedragsproblemen. We geven advies over de beste begeleiding, zorg en behandeling.

Samen met de mensen om je heen

De samenwerking tussen jou, je kind en de begeleiders van Middin is belangrijk voor goede begeleiding en zorg. Begeleiders van Middin staan naast jou, denken mee en zijn dichtbij.
Wie zijn nog meer belangrijk voor je kind? Is dat een oma, een leerkracht of een oppas? Of iemand anders? Een sociaal netwerk is belangrijk in de emotionele en praktische steun voor jou en je kind. Wanneer het nodig is om jullie netwerk te vergroten, kunnen we je hierbij helpen.

Onderzoek en behandeling

We willen je graag leren kennen. Onze rol begint met nieuwsgierigheid. Met luisteren, kijken en doorvragen. Wat kan je zelf en waar heb je hulp bij nodig? In jouw persoonlijk plan staan doelen waar je samen met fysio-, ergotherapeuten, logopedisten en andere behandelaren aan werkt. We helpen je om te gaan met de gevolgen van je lichamelijke beperking en – als je die hebt - psychische problemen. Als dit nodig is, krijg je hulpmiddelen die jou helpen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Begeleiding thuis

Heb je hulp nodig bij zelfstandig wonen? Of bij andere dagelijkse activiteiten? Heb je vragen over aanpassingen in je huis of medicatieveiligheid? Samen met je persoonlijk begeleider maak je afspraken over de hulp die bij jou past. Heb je een kind met een lichamelijke beperking? We helpen ook bij opvoedvragen, passende hulpmiddelen en begeleiding van jouw kind.

Wonen

Middin heeft verschillende huizen waar je kunt wonen. Groepswonen, waar begeleiders je 24 uur per dag kunnen helpen, maar je kunt ook zelfstandig wonen in een eigen appartement en thuis hulp krijgen. Bijvoorbeeld op locatie Kop van Zuid, Heemburgh of Waldeckstate. Sommige huizen hebben een trefpunt waar je andere mensen ontmoet en met elkaar kunt eten. We zorgen ervoor dat je veilig en prettig woont.

Beademingszorg

Heb je buiten het ziekenhuis beademing nodig? Je kunt wonen op locatie Boergoensestraat waar Middin een beademingscentrum heeft met gespecialiseerde 24-uurs beademingszorg. We werken samen met het centrum voor thuisbeademing (ctb) en het Erasmus MC.

Werken, leren en dagbesteding

Je kunt ontdekken welk onderdeel van werken en leren bij jou past. Werk, school, activiteiten of een leerprogramma. Middin heeft werklocaties waar je overdag werkt of een leerprogramma volgt. Je kunt kiezen uit verschillende programma’s waarbij je leert werken in bijvoorbeeld de horeca, een supermarkt of met dieren. Of je werkt bij een andere organisatie waar een begeleider jouw vaste aanspreekpunt is voor al jouw vragen. Ben je liever creatief bezig? Misschien is werken op een van de creatieve werkplekken iets voor jou.

Ervaringsdeskundigen delen ervaringen

Bij Middin werken ervaringsdeskundigen die zelf een lichamelijke beperking (lb) hebben en hun kennis en ervaring met anderen delen. Ze geven voorlichting in trainingen en helpen bij onderzoek. Hun betrokkenheid bij mensen met een lb is heel waardevol. Ervaringsdeskundigen volgen een opleiding waar ze leren hun ervaringen in te zetten om anderen te helpen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt 14 weken per module. De behandeling bestaat doorgaans uit drie modules voor jou en één module voor je partner. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.

Hoe vaak vindt de behandeling plaats?

Per week zijn er drie à vier behandelmomenten:
- twee keer per week voor fysieke behandeling,
- één keer per week voor cognitieve groepsbehandeling en
- eens in de twee weken een individuele behandeling.

Waar vinden de behandelingen plaats?

Middin heeft drie behandellocaties. In Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam.
In de startfase van de behandeling komt de behandelaar bij jou thuis. Zo kan in de behandeling rekening gehouden worden met jouw persoonlijke situatie. Als het bijdraagt aan jouw behandeling vindt het individuele deel van de behandeling vaker bij jou thuis plaats. Het individuele deel van de behandeling kan eventueel ook online worden gegeven.

Ik kan niet zelfstandig reizen. Hoe kom ik naar de behandellocatie?

Al onze locaties zijn bereikbaar per openbaar vervoer en er is parkeergelegenheid in de buurt. Mocht je niet zelfstandig kunnen reizen, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding voor vervoer vanuit je zorgverzekeraar. Je hebt dan een ‘machtiging vervoer’ nodig. Kijk hiervoor op de website van je eigen zorgverzekeraar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de behandeling van Hersenz?

- Je bent ouder dan 18 jaar.
- Je hebt de diagnose niet-aangeboren hersenletsel.
- Je hebt een revalidatietraject doorlopen.
- Je ervaart beperkingen in het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel.
- Het behandelprogramma vraagt veel van jou en je naasten, daarom zijn jullie gemotiveerd om samen aan jouw behandeling te werken.

Om het beste uit jouw behandeling te halen, vraagt het behandelprogramma veel van je tijd en aandacht. Daarom is het behandelprogramma soms (nog) niet geschikt voor jou. Bijvoorbeeld, wanneer problemen op psychiatrisch gebied overheersen of er sprake is van een verslaving.

Wanneer er veel andere problemen zijn zoals conflicten, veel vragende juridische procedures, grote financiële problemen of een verhuizing, zal hier andere hulp voor georganiseerd moeten worden.

Ik kan onverwacht niet naar de behandeling komen, wat moet ik doen?

Wanneer je niet naar een behandeling kunt komen, geef dit dan zo snel mogelijk door via het algemene telefoonnummer van Hersenz, per e-mail of bij de eigen behandelaar.

Zeg je de behandeling meer dan 24 uur van tevoren af, dan zoeken we samen naar een alternatief om de gemiste behandeling in te halen.
Zeg je de behandeling minder dan 24 uur van te voren af dan brengen we de kosten voor de gemiste behandeling bij jou in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Wanneer je meer dan drie behandelingen afwezig bent vindt hierover een gesprek plaats. We bespreken dan je motivatie voor deelname aan het behandelprogramma en kijken of en hoe we verder kunnen gaan.

Zijn er voor mij kosten verbonden aan de Hersenz behandeling?

Het behandelprogramma Hersenz zit sinds januari 2021 in het basispakket van je zorgverzekering. Dit betekent dat bijna alle behandelingen (individueel en in groepsverband) worden vergoed. Bijna alle, want de individuele behandeling fysiotherapie wordt niet vergoed en valt onder de aanvullende verzekering. De groepsbehandeling fysiotherapie valt wel in het basispakket.

Net als bij elke andere zorg waar je een verzekering voor nodig hebt, wordt ook voor het behandelprogramma Hersenz een beroep gedaan op het eigen risico. In 2024 bedraagt dat 385 euro.

Buitenschoolse opvang of vakantieopvang
Jeugdleercentrum
Hulp op kinderdagcentrum
Hulp op buitenschoolse opvang
Hulp op basisschool
Hulp op speciaal basis- en voortgezet onderwijs
Logeren voor kinderen
Hulp thuis bij dagelijkse zaken
Hulp in het gezin
Hulp bij ontwikkelactiviteiten
Hulp bij mantelzorg
Werken met begeleiding
Werk- leerlocaties (dagbesteding)
Trainingen en leerlijnen
Dagactiviteiten ouderen
Zelfstandig begeleid wonen
Begeleid wonen met anderen
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Wonen voor ouderen
Fasehuis 
Moeder-kind huis
Wonen voor jongeren
Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) voor: Delft, Leidschendam- Voorburg, Rijswijk, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar, Westland

Mevrouw Lia Mennink
l.mennink@zorgstem.nl

Telefoon 06 405 784 52


De heer Peter van der Laar
p.vandelaar@zorgstem.nl
Telefoon 06 408 531 91

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) voor: Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen, Zoetermeer, Zuidplas

De heer André Maaskant
A.Maaskant@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Telefoon 06 40 177 211

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) voor: Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Ridderkerk, Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Albrandswaard, Nissewaard

Mevrouw Petra Zaanen
p.zaanen@hetlsr.nl

Telefoon 06 25 702 929

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) voor: Dordrecht, Zwijndrecht, H.I. Ambacht, Molenlanden

Mevrouw Nazma van Belle
nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl
Telefoon 06 57 208 528 en 088 929 4099
www.adviespuntzorgbelang.nl

Vertrouwenspersoon jeugd voor alle jeugdwetcliënten van Middin

info@akj.nl
Telefoon 088 555 1000
Op de website van het AKJ staat meer informatie; bijvoorbeeld hoe je kan chatten met een vertrouwenspersoon.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) geeft een Wlz-indicatie aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Op de website van het CIZ lees je meer over hoe je een Wlz-indicatie aanvraagt. Met een Wlz-indicatie bieden we mensen ook begeleiding en zorg in de eigen thuisomgeving. Dit kan met een volledig of modulair pakket thuis.

Jeugdwet (JW)

Ouders die hulp zoeken voor hun kind kunnen dit aanvragen bij de eigen gemeente, huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Lees meer over de begeleiding en zorg bij Middin met een Jeugdwet-aanvraag.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wanneer hulp nodig is bij wonen, werken, leren of vrije tijd, vanuit de Wmo, kunnen mensen contact opnemen met hun eigen gemeente. Lees meer over de begeleiding en zorg bij Middin met een Wmo-aanvraag.

Wet forensische zorg (Wfz)

De rechter bepaalt of iemand forensische zorg moet krijgen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een maatregel krijgen opgelegd met forensische zorg. Deze forensische zorg verkleint de kans dat iemand na behandeling terugvalt in crimineel gedrag.

Denktank Hersenletsel in Den Haag en Lansingerland

Middin, Kompassie, Voorall en Hersenletsel.nl organiseren gesprekstafels aan de hand van thema’s over hersenletsel, voor en door lotgenoten. Er is een groep voor lotgenoten en een groep voor mantelzorgers.

Met Denktank Hersenletsel leer je jezelf opnieuw (her)kennen en ontwikkelen. We werken aan een begripvolle omgeving en de verbinding met verschillende organisaties in de buurt, zoals zorgaanbieders, maatschappelijk werk en belangenbehartiging. De bijeenkomst wordt wekelijks gehouden op verschillende wijkcentra in de buurt. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

Den Haag


Waar en wanneer?

- Iedere 1e donderdag van de maand 13:00u – 15:00u. Wijkcentrum Escamp, Escamplaan 61 F, 2547 GA Den Haag.
- Iedere 2e donderdag van de maand 13:00u – 15:00u. Wijkcentrum Haagse Hout (Bezuidenhout), Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH Den Haag.
- Iedere 3e donderdag van de maand 13:00u – 15:00u. Wijkcentrum Laak, Cromvlietplein 120, 2516 KV Den Haag.

Contact

E-mail naar Denktank Hersenletsel Middin


Lansingerland

Waar en wanneer?

- Iedere 3e donderdag van de maand 14:00u – 16:00u. Middin Trefpunt De Nieuwe Lansing, Ds. van Koetsveldstraat 3, Berkel en Rodenrijs

Contact

Mail naar Pascal Smits

Nah bijeenkomsten

Bij Middin organiseren we op verschillende plekken ontmoetingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen met nah en hun naasten. Iedereen is welkom.

Kijk hier waar en wanneer er bijeenkomsten in jouw buurt georganiseerd worden.