Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacyverklaring

Hoe gaat Middin om met jouw gegevens? Op deze pagina lees je over een privacyverklaring. Dit gaat over hoe Middin jouw persoonlijke gegevens beschermt, verwerkt en gebruikt.

Middin is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt bij verwerken denken aan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, raadplegen en beschikbaar stellen. Daarbij mag jij twee dingen van ons verwachten. Allereerst verwerken we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om jou of je naasten te helpen. Daarnaast gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Dit betekent dat we jouw gegevens niet zomaar delen met anderen. Hier houden we ons aan omdat we het zelf belangrijk vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de wet.

Voor wie is deze privacyverklaring?

Bij Middin verwerken we persoonsgegevens van:

 • (Toekomstige) cliënten van Middin en hun (wettelijke) vertegenwoordigers, contactpersonen en naasten.
 • (Toekomstige) medewerkers van Middin (inclusief stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten of anders ingehuurde medewerkers).
 • Overige betrokkenen, zoals websitebezoekers, contactpersonen van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld financiers, andere zorginstellingen) en leveranciers van Middin.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij Middin verwerken we twee soorten gegevens: persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je kunt worden geïdentificeerd. Denk aan je naam, (mail)adres, geboortedatum of een herkenbare foto. Voor jou betekent dit dat deze informatie over jou gaat of dat het duidelijk is dat deze informatie met jou te maken heeft.
 • Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die je privacy ernstig kunnen aantasten. Denk aan gegevens over je gezondheid. Zulke gegevens mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt. Middin verwerkt bijzondere persoonsgegevens van cliënten/vertegenwoordigers en medewerkers wanneer dit wettelijk bepaald is. Of wanneer dit is afgesproken in een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alleen de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Middin verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons geeft. Dit gaat dan onder meer over:

 • Contactgegevens, zoals (mail)adres of telefoonnummer.
 • Persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer je een formulier op onze website invult of schriftelijk of telefonisch contact met ons hebt. Of wanneer je je bij ons aanmeldt, een contract tekent of solliciteert.
 • Andere noodzakelijke gegevens voor de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Bijzondere persoonsgegevens van iemand voor wie dit wettelijk bepaald of afgesproken is. Bijvoorbeeld (toekomstige) cliënten en (toekomstige) medewerkers.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Medewerkers van Middin en organisaties die werken in opdracht van Middin verwerken jouw persoonsgegevens. We sluiten hiervoor een overeenkomst met medewerkers en organisaties. Zo zorgen we ervoor dat er veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens wordt omgegaan. Middin blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Wie mogen jouw persoonsgegevens bekijken?

Medewerkers van Middin mogen jouw persoonsgegevens bekijken voor:

 • (de uitvoering van) hun taak bij of in opdracht van Middin;
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

De medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, moeten deze gegevens geheimhouden. Ook hebben ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) die door het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgegeven. Dit betekent dat de medewerker deze taak mag doen. We geven jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere mensen of organisaties. Dit doen we alleen als dit moet van de wet. En ook wanneer het nodig is omdat we dit in een overeenkomst hebben afgesproken of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

We geven jouw persoonsgegevens ook niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie. Dit doen we alleen wanneer je toestemming hebt gegeven hiervoor. Of als daarvoor een zogenoemde modelovereenkomst is gesloten. Een modelovereenkomst is een document dat door de Belastingdienst is goedgekeurd. Hierin staan afspraken over de werkrelatie tussen een zzp'er en een opdrachtgever.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Middin verwerkt persoonsgegevens om goede begeleiding en zorg te kunnen bieden aan jou of jouw naasten. We verwerken alleen persoonsgegevens voor:

Doelen van verwerking van persoonsgegevens

 • Wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van bedragen die iemand schuldig is, zoals loonbeslag.
 • (Klant)ervaringsmetingen.
 • Een overeenkomst die we hebben afgesloten, zoals de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, behandelingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst.
 • Het verbeteren van de dienstverlening van Middin door bijvoorbeeld (tevredenheids)onderzoeken.
 • Een (medische) noodsituatie.
 • Contact met jou als websitebezoeker, (toekomstige) cliënt of (toekomstige) medewerker en te reageren op een vraag (naar informatie).
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen.
 • Informatie over nieuwe producten en/of diensten van Middin.


Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Het behandelen van onvrede, klachten en geschillen.
 • De administratie of andere interne bedrijfsvoering voor de accountantscontrole en de toezichthouders.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, zoals loonbeslag.
 • (Klant)ervaringsmetingen.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten. Je hebt recht op:

 • Informatie via de privacyverklaring (zoals dit document).
 • Inzage in jouw gegevens.
 • Rectificatie; dit betekent dat je je gegevens kunt aanpassen of herstellen.
 • Het wissen van jouw gegevens.• Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je jouw gegevens mag ontvangen om ze ergens anders voor te gebruiken.
 • Bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Intrekken van jouw eerder gegeven toestemming (onderdeel van recht op informatie).

Wil je gebruik maken van de bovenstaande rechten, dan kun je dit vragen aan je contactpersoon binnen Middin. Het is belangrijk dat je je hierbij kunt legitimeren. Zo weten we dat de persoonsgegevens van jou zijn.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Middin doet er alles aan om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden misbruikt, verloren of dat iemand die dit recht niet heeft, jouw gegevens kan bekijken. Hiervoor nemen we technische maatregelen, waardoor onze systemen veilig zijn. Ook hebben we een overzicht van wie binnen Middin toegang heeft over welke gegevens. Met deze maatregelen volgen we de (wettelijke) richtlijnen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Middin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan is om de doelen te behalen waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en het doel. De tijd dat de gegevens worden bewaard, kan dus per doel verschillend zijn.

Waar kun je terecht met een vraag of een klacht?

Heb je een vraag, opmerking of klacht over jouw privacy? Of heb je bezwaar tegen verwerking van een of meerdere persoonsgegevens? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Middin of met onze privacy-officer of de functionaris gegevensbescherming. Stuur een mail naar PrivacyOfficer@Middin.nl.

Ben je het niet eens met onze reactie op jouw klacht? Of reageren we niet binnen vier weken op jouw klacht? Dan kun je een nieuwe klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Middin kan deze privacyverklaring wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe wetten en regels komen. Wijzigingen plaatsen we altijd op onze website.