Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jeugdwet (JW)

De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die hulp nodig hebben. Dit kan gaan om hulp bij psychische problemen of gedragsproblemen, logeeropvang of verblijf, hulp bij persoonlijke verzorging of begeleiding individueel of in een groep. De Jeugdwet is er ook voor de ouders van deze kinderen die hulp nodig hebben bij opvoedvragen.

Waar vraag je hulp voor je kind aan?

Hulp voor je kind vraag je aan bij je eigen gemeente of via je huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Gemeenten hebben vaak een wijk- of jeugdteam. Zij gaan met jouw kind en familie in gesprek. Zij helpen zelf bij lichte problemen en verwijzen door voor specialistische hulp. De gemeente bepaalt hoeveel en welke hulp je krijgt. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie over hoe je je aanmeldt voor hulp. Soms is er voor jeugd ook hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk en voor ouders hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Begeleiding en zorg via Middin

Via de Jeugdwet kan je kind of gezin begeleiding en zorg krijgen door begeleiders van Middin. Op basis van de indicatie bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Lees meer over de begeleiding en zorg voor jeugd en gezin door Middin. Woon je in Den Haag? Dan kan Middin samenwerken met rondomJou. Lees hier meer over de samenwerking met rondomJou.

Zorg in natura | geen pgb

De hulp die je krijgt vanuit de Jeugdwet wordt betaald door de gemeente. Dat betekent dat jij geen kosten betaalt aan Middin, maar dat we dit rechtstreeks van de gemeente krijgen. Dit noem je zorg in natura. Bij Middin kun je alleen zorg in natura krijgen.

Je kunt bij Middin geen zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een pgb regel je alle financiën voor de begeleiding en zorg zelf, zoals het afsluiten van zorgovereenkomsten met zorgverleners en het opstellen van een budgetplan. Lees meer over een pgb op de website van de overheid.

Eigen bijdrage

Voor begeleiding en zorg via de Jeugdwet betaal je geen eigen bijdrage. Alleen bij woningaanpassingen voor je kind kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan is een plan waarin ouders en gezin zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben om de opvoed- en opgroeisituatie te verbeteren. Wat is hun belangrijkste hulpvraag, wie willen zij graag betrekken in de aanpak van hun vraag, wat kunnen zij met hulp van mensen uit hun omgeving doen en welke professionele hulp denken zij nodig te hebben? Ouders kunnen dit plan zelf – of met hulp uit hun omgeving – invullen.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan ook helpen bij het schrijven van een familiegroepsplan. Meer informatie over gratis hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner vind je via jouw gemeente of op de website van het ministerie.

Heb je hulp nodig bij het regelen van jouw zorg?

Wil je advies over het regelen van jouw zorg? Heb je hulp nodig bij de aanvraag van hulp voor je kind of je gezin of wil je dat iemand met je meedenkt? Bel of mail onze medewerkers van klantcontact. Zij helpen je graag verder.