Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Korte lijnen met Middin en Youz binnen de Integrale Vroeghulp

Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van jonge kinderen, is het belangrijk om tijdig hulp te bieden. Binnen team Integrale Vroeghulp, gecoördineerd door MEE Zuid-Holland Noord, werken Middin en Youz nauw samen met andere organisaties. ‘Elke organisatie erkent de specialismen van andere organisaties.’

Integrale Vroeghulp is een landelijk initiatief, waaraan lokaal invulling wordt gegeven door een samenwerkingsverband van organisaties. Een team Integrale Vroeghulp bestaat in elk geval uit een arts, gedragsdeskundige, logopedist, casemanager en een coördinator. Afhankelijk van de vraag worden andere specialismen betrokken. Lizette Klop is coördinator Integrale Vroeghulp van het team in Den Haag. Zij werkt voor MEE Zuid-Holland Noord, dat onderdeel is van Xtra. De landelijke organisatie MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Dat doet MEE op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Multidisciplinaire samenwerking
Middin en Youz zijn onderdeel van het Haagse team Integrale Vroeghulp, dat kinderen van 0 tot 4 jaar helpt. Het team bestaat verder uit onder meer Basalt, Kentalis en JGZ. ‘We hebben wekelijks multidisciplinair overleg, waarbij medewerkers van alle organisaties aanwezig zijn,’ vertelt Lizette. ‘We nemen samen de cases door die zijn binnengekomen. Per case bekijken we welke organisatie het best kan aanhaken. De kinderen worden meestal bij ons aangemeld door JGZ, het consultatiebureau. Maar altijd in overleg met de ouders.’

Hoe eerder, hoe beter
De kinderen die worden aangemeld, blijven achter in hun fysieke en/of sociaalemotionele ontwikkeling of vertonen bepaald gedrag. Lizette: ‘Denk aan kinderen die niet meekomen in een groep, bepaalde opdrachtjes niet kunnen uitvoeren of geen contact maken. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Dan heeft een kind later vaak minder zorg nodig. Dat is vooral goed voor het kind zelf, maar ook met het oog op de zorgkosten die gemeenten moeten maken. Het gaat hierbij altijd om kinderen waarbij er op meerdere gebieden zorgen zijn; dit kan zitten in de opvoedingssituatie, maar ook in het kind zelf.’

Jeugdhulp

Hulp door Middin
Middin, gespecialiseerd in het helpen van mensen met een beperking, wordt daarbij regelmatig ingeschakeld. Lizette: ‘We melden kinderen bijvoorbeeld aan bij een kinderdagcentrum van Middin, waar ze met persoonlijke aandacht en zorg vaardigheden leren van deskundige begeleiders. Nog vaker is ambulante begeleiding vanuit Middin, bijvoorbeeld door een ambulante gezinsbegeleider, de volgende stap. Ook voor het aanbod van de methode Floorplay wordt vaak verwezen naar Middin.’

Ouder-kindrelatie onderzocht door Youz
Wanneer er een vermoeden is van autisme, ADHD of aanverwante stoornis wordt vaak (ook) Youz ingeschakeld. ‘Dat doen we ook wanneer sprake kan zijn van een trauma. Of wanneer we opmerken dat er iets kan verbeteren op het gebied van hechting en de ouder-kindrelatie. In dat thema is Youz gespecialiseerd,’ legt Lizette uit.

‘We zijn nooit uit op een diagnose, maar willen de best mogelijke hulp bieden voor ouders en kind. Daarom helpen soms meerdere organisaties tegelijkertijd een kind.’

Bekend in Den Haag
Samenwerking tussen de organisaties is daarbij essentieel, weet Lizette als geen ander. ‘Gelukkig hebben we korte lijnen en erkent elke organisatie de specialismes van andere organisaties. We weten wat er speelt binnen Den Haag en kennen de specifieke uitdagingen die verschillende culturen en achtergronden met zich meebrengen. Dat is erg prettig samenwerken en het helpt ook wanneer kinderen vanuit de Integrale Vroeghulp doorstromen naar andere onderdelen van jeugdhulp.’