Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hogeschool Leiden en Middin zetten samenwerking voort

De samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Middin was de afgelopen vier jaar succesvol. Gezamenlijk onderzoek en nieuwe onderwijsmodules landen in de praktijk. Het uitwisselen van medewerkers en wederzijdse stageplekken vraagt om verlenging.

Emmeke van Eersel, voorzitter van de raad van bestuur van Middin en Joeri van den Steenhoven, lid van het college van bestuur van Hogeschool Leiden zetten donderdag 30 mei hun handtekening om de samenwerking met nog eens vier jaar te verlengen.

Samenwerking
Professionals en cliënten van Middin werken met onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Leiden aan praktijkgericht onderzoek. Ze doen meer kennis op over risicovol gedrag en een licht verstandelijke beperking (lvb). Voor de begeleiders worden handvatten ontwikkeld waardoor het makkelijker wordt om deze doelgroep beter en passender te begeleiden.

Midden in het leven met specifieke hulp
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) komt verslaving en criminaliteit vaker voor. Ze komen gemiddeld vaker in aanraking met justitie dan iemand zonder beperking, zo blijkt uit cijfers. Dit komt omdat ze extra kwetsbaar zijn door onder meer overvraging, minder zelfcontrole, zelfvertrouwen of inlevingsvermogen. Maar ook minder goede agressieregulatie of het slechter inschatten van risico’s speelt een rol.

‘Deze groep met een vaak niet-zichtbare beperking en bijkomende problematiek, vraagt om een aanvullende begeleidingsstrategie dan andere groepen in de gehandicaptenzorg’, licht Pascal toe. ‘Het onderzoek met de hogeschool ondersteunt ons om deze groep meer maatschappelijke zichtbaarheid te geven en om hen nog beter te kunnen begeleiden.’

Pascal Eikelenboom, projectleider risicovol gedrag en LifeWise

Risicovol en online gedrag
Met risicovol gedrag bedoelen de onderzoekers bijvoorbeeld het risico op crimineel gedrag, op schulden en online gedrag. In de praktijk heeft de begeleider te maken met zulke risico’s, dilemma’s en de vraag hoe je hiermee omgaat. Om hen te ondersteunen werd onder andere een risico-inventarisatie-instrument ontwikkeld. Dit zal professionals ondersteunen om een risico-management- plan op te stellen en om het gesprek aan te gaan met een cliënt. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek over de gevaren van en op internet. Want mensen met een lvb zitten, net als iedereen, veel online.

Wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk
Door de samenwerking gaat niet alleen kennis vanuit onderzoek naar de praktijk maar ook kennis vanuit de praktijk naar het onderwijs. Middin’ers volgen én verzorgen lessen in de opleiding social werk en studenten vinden een stageplek bij Middin.

Belang van samenwerken tussen onderzoek en praktijk
‘Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek, en zonder onderzoek geen nieuwe kennis waarmee we de praktijk kunnen verbeteren’, onderstreept Hendrien Kaal, lector lvb en risicovol gedrag op Hogeschool Leiden. Om de opgedane kennis goed te laten landen in de praktijk, startte vier jaar geleden een samenwerking. Middin en Hogeschool Leiden zetten donderdag 30 mei opnieuw hun handtekening om de samenwerking met nog eens vier jaar te verlengen.