Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Handelingsgericht Werken

Begeleiders van Middin in het onderwijs werken volgens de methodiek 'Handelingsgericht werken'. Het doel is de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen verbeteren.

Wat is Handelingsgericht Werken?

Kinderen met een beperking of een ontwikkelingsstoornis kunnen een andere ontwikkeling doormaken. Daardoor kan het voor hen lastiger zijn om mee te komen met de rest van de klas. De leerkracht kan jouw kind niet altijd de (extra) aandacht geven die het nodig heeft. Wij wel. Onze begeleider zit met jouw kind in de klas. De begeleider kijkt mee, helpt jouw kind als het nodig is en geeft advies aan de leerkracht. In de klas werkt de begeleider van Middin volgens de methodiek Handelingsgericht werken.

Hoe helpen we jou?

Handelingsgericht werken (HGW)* gaat over hoe we onderwijs kunnen afstemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van een leerling. Wat hebben leerkrachten, begeleiders en ouders nodig om passend onderwijs te bieden? HGW helpt om de positieve kwaliteiten van jouw kind te onderzoeken en te gebruiken in het onderwijs. Wat kan jouw kind goed en waar liggen de interesses? Wat heeft jouw kind nodig om zich te ontwikkelen? Hoe kunnen leerkrachten, begeleiders en ouders samenwerken aan het schoolsucces voor jouw kind?

We werken volgens zeven uitgangspunten:
1. Werken met doelen.
2. Wisselwerking en afstemming zijn belangrijk.
3. Onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal.
4. Leerkracht, ouders en begeleider doen ertoe.
5. Positieve aspecten van leerling, leerkracht, begeleider en ouders zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken opbouwend samen.
7. Een open samenwerking volgens een vaste werkwijze.

Hulp op school of kinderdagverblijf

Denk je dat jouw kind hulp op school nodig heeft? Lees meer over hoe wij je kind kunnen helpen op de basisschool, op speciaal (voorgezet) onderwijs of de kinderopvang.

Meer weten

Wil je meer weten over wat Middin voor jou kan betekenen? Neem contact op met onze medewerkers van klantcontact.