Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Centrale cliëntenraad (ccr)

Jouw mening en die van jouw naasten is belangrijk voor goede begeleiding en zorg. De centrale cliëntenraad (ccr) praat, denkt en beslist mee over onderwerpen voor alle cliënten van Middin.

Medezeggenschap

Bij Middin kun je meedenken en meebeslissen over onderwerpen die belangrijk voor jou zijn. Dit noem je medezeggenschap. Een van de vormen van medezeggenschap is een centrale cliëntenraad (ccr). De leden van de ccr luisteren naar jou en alle andere cliënten die begeleiding en zorg krijgen van Middin. Ook vragen ze hiervoor aan de lokale cliëntenraden hoe cliënten over een onderwerp denken. Zij brengen jouw stem over naar de raad van bestuur. Onderwerpen die in de ccr worden besproken zijn bijvoorbeeld een verhuizing van een locatie of de geldgids.

‘In de centrale cliëntenraad (ccr) wordt echt naar ons geluisterd. We komen op voor alle cliënten van Middin. Ze vertellen ons hun mening. We denken mee en geven advies.’
René van Nispen – voorzitter ccr cliënten

Aan tafel met de raad van bestuur

Samen met de raad van bestuur praat en denkt de ccr mee over de onderwerpen. Namens jou en jouw naasten geeft de ccr advies aan de raad van bestuur. Middin heeft een ccr voor cliënten en een voor vertegenwoordigers/naasten. Een coach helpt de leden van de kamer cliënten bij de vergaderingen.

De ccr kan ook ongevraagd advies geven aan het bestuur. Bijvoorbeeld over gezond eten bij Middin. De ccr werkt op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz2018).

Vergaderingen ccr

Middin heeft een ccr met 11 leden voor cliënten en een voor vertegenwoordigers/naasten. De kamer cliënten vergadert twee keer per maand waarvan één vergadering met de bestuurder. Een coach helpt de leden van de kamer cliënten bij de vergaderingen. De kamer vertegenwoordigers vergadert één keer per maand samen met de bestuurder. De ccr werkt samen in een hechte groep met een fijne sfeer.

De ccr zoekt nieuwe leden

Ben jij cliënt bij Middin? Of een naaste of vertegenwoordiger van een cliënt? En wil je jouw mening in de ccr laten horen? Samen met een groep betrokken cliënten en naasten kom je in de ccr op voor de belangen van cliënten. Heb je interesse in het lidmaatschap van de ccr? Stuur een e-mail naar ccr@middin.nl.

Nieuwsbrief ccr

De ccr brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit met het laatste nieuws voor cliënten, naasten en vertegenwoordigers. Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbriefccr@middin.nl.

‘Mijn broer woont bij Middin. Het is van belang om bij belangrijke onderwerpen instemming of advies te geven. Waardoor ook naar cliënten die een wettelijke vertegenwoordiger hebben geluisterd wordt.’
Hans Patist - voorzitter ccr vertegenwoordigers

Meer weten of vragen?

Wil je meer weten over de ccr van Middin of heb je een vraag? Stuur een e-mail naar Marlien Roos, ambtelijk secretaris, via ccr@middin.nl. Zij komt er snel bij je op terug.