Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medezeggenschap

Het is belangrijk dat jij en je naaste kunnen meedenken en meebeslissen over dingen die belangrijk voor jou zijn. Dit noem je medezeggenschap. Middin kent verschillende vormen van medezeggenschap. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

In de Wmcz 2018 staan jouw rechten op medezeggenschap. Hierdoor kunnen zorgorganisaties, zoals Middin, jouw medezeggenschap nog beter regelen. Bij Middin hebben we medezeggenschap op locaties en medezeggenschap voor alle cliënten van Middin.

Medezeggenschap op locaties

Inspraak
Inspraak betekent dat jij en je naaste kunnen vertellen wat jullie mening is of wensen zijn over onderwerpen op de plek waar jij woont of werkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over eten en drinken, huisdieren of over de huisregels. Op de meeste locaties kom je samen om over deze onderwerpen te praten. Dit kan zijn in een bewoners- of huiskameroverleg. Hoe deze inspraak is geregeld hangt af van wat iedereen fijn vindt. De zorgmanager neemt alle meningen mee voor een besluit.

Lokale cliëntenraad

Sommige locaties hebben een lokale cliëntenraad (lcr). De lcr bestaat uit een aantal cliënten of naasten van jouw huis, die door jou en de andere cliënten zelf gekozen zijn. In de lcr kunnen zij meebeslissen of adviseren naar de zorgmanager over onderwerpen die belangrijk zijn voor jou en de andere cliënten van het huis. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de huisregels of een verbouwing.
De lcr heeft 3 tot 7 mensen die maandelijks met elkaar vergaderen. De lcr krijgt hierbij hulp van iemand die onafhankelijk bij de cliëntenraad is.

Als er geen lokale cliëntenraad is, vraagt de zorgmanager elk jaar aan jou en de mensen in het huis waarin jij woont of jullie een cliëntenraad willen hebben. Heeft jouw locatie nog geen lcr? Vraag dit aan jouw zorgmanager of begeleider. Je kunt de anderen die in jouw huis wonen vragen of zij ook een lcr willen oprichten. Middin heeft ook hulpmiddelen voor cliëntenraden zoals het starterspakket, aandachtskaartjes, praatplaten en hoe je besluiten neemt.

Medezeggenschap voor alle cliënten van Middin

De centrale cliëntenraad (ccr) praat, denkt en beslist mee over onderwerpen voor alle cliënten van Middin. De ccr luistert naar jou en alle andere cliënten van Middin. Vaak krijgen ze hiervoor de meningen en wensen mee vanuit de lokale cliëntenraden. Lees meer over de ccr.

Meer weten?

Wil je meer weten over medezeggenschap? Wil je meer informatie? Vraag het aan je begeleider.