Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees onze cookie verklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kom eens kijken bij de ccr en ervaar wat je kunt betekenen

De centrale cliëntenraad (ccr) is op zoek naar jouw inbreng

De kamer vertegenwoordigers van de ccr zoekt nieuwe leden. De ccr praat en denkt mee met de raad van bestuur over belangrijke zaken. Zaken die alle cliënten bij Middin aangaan. De leden hebben met advies- en instemmingsrecht invloed op besluiten. En daarmee op de zorg, de dienstverlening en de koers van Middin. Ook jij kunt bijdragen aan de gemeenschappelijke belangenbehartiging door als ccr-lid je mening te geven.

De ccr bestaat uit twee zogenaamde ‘kamers’. Eén voor cliënten en één voor naasten. De kamers hebben elk hun eigen overleg met de raad van bestuur. Maar zij brengen gezamenlijk advies uit over voorgenomen besluiten die cliënten aangaan.
De kamer vertegenwoordigers wordt gevormd door naasten van cliënten van Middin.
Hans Patist, voorzitter van de ccr: ‘Als je interesse hebt in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en het leuk vindt hierover mee te denken met Middin, kom dan eens bij een ccr-vergadering kijken. Want het gaat niet alleen over het lezen van stukken. Juist niet, zou ik zeggen. Het gaat om het samen bedenken en bespreken wat wij als naasten belangrijk vinden voor de mensen die we vertegenwoordigen.’

Veel veranderingen
Emmeke van Eersel, voorzitter raad van bestuur: ‘Er verandert veel buiten en binnen Middin. Middin en de ccr staan voor nieuwe en vaak uitdagende vragen, waarbij we samen de beste keuzes willen maken. De ccr is daarbij meer dan alleen een belangrijk klankbord voor de organisatie.

Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en ccr als partners met elkaar in gesprek zijn. En begrip hebben voor elkaars rol en positie.’ ‘Hans: ‘We zoeken, we praten, we puzzelen, we leren en we stellen vragen. Met elkaar willen we als ccr begrijpen wat de bedoeling is van voorstellen of besluiten van Middin. Sommige vraagstukken zijn complex, of er ontstaat naast een voordeel, een nadeel. Daar hebben we het dan over.'

‘Het gaat niet alleen over advies of instemming, het gaat ook vooral om het goede gesprek.’
Hans Patist, voorzitter ccr

Samenwerken met de ccr kamer cliënten
Hans vertelt over de samenwerking tussen de kamer cliënten en de kamer vertegenwoordigers: ‘Het is heel prettig en belangrijk om elkaar te spreken. Daardoor kunnen we afstemmen welke meningen en standpunten we hebben. We zijn dan wel twee losse kamers, maar we vormen één ccr. Dat is belangrijk juist omdat we ons werk namens alle cliënten doen.’

Gekend en gewaardeerd
Om de organisatie beter te leren kennen, worden leden van de ccr regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten van Middin zoals de jaarlijkse Koersdag. Voorzitter Hans vindt dat leerzame en inspirerende dagen: ‘Je leert de organisatie op die manier echt beter kennen. Je merkt dan ook dat je als ccr niet naast maar ín de organisatie staat. En je doet er veel kennis en inzichten op.’ Emmeke: ‘En andersom brengen de leden van de CCR ons weer inspiratie. Door te praten over wensen, zorgen en ideeën is de ccr een uitstekende partner heeft zij invloed op hoe we de toekomst betekenis kunnen geven.’

‘We geloven in de kracht van op verschillende manieren naar vraagstukken kijken. Dat helpt om samen juiste keuzes te maken.’
Emmeke van Eersel, voorzitter raad van bestuur

Vergaderingen
De planning van de ccr-vergaderingen wordt mede bepaald door de agenda’s van de leden. Hans: ‘We zijn ook blij met jong(er)e kandidaat-leden. Dan vergaderen we na werktijd als het nodig is, want iedereen moet mee kunnen doen. Graag zelfs!’

De leden van de kamer vertegenwoordigers hebben samen een vorm gekozen voor de vergaderingen. Voorafgaand aan én na overleg met het bestuur is er een half uur voor onderlinge bespreking. Na afloop bespreken de leden de vergadering na en brengen hun stem uit als dat nodig is. Het voorbereiden van de vergaderingen en het vergaderen zelf vraagt gemiddeld zo'n acht uur per maand.

Kom eens kijken bij de ccr

Wil jij als naaste ook bijdragen aan centrale medezeggenschap? En ben je benieuwd of het lidmaatschap van de ccr kamer vertegenwoordigers bij je past? Of heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Marlien Roos, ambtelijk secretaris van de ccr via e-mail ccr@middin.nl. Of bel 06-22955454.