ANBI

Statutaire naam

Stichting Vrienden van Middin

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

KvK 41160513

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het collectief bevorderen van de ondersteuning aan en de acceptatie en integratie in de maatschappelijke omgeving van cliënten van stichting Middin (hierna: Middin) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Samenstelling Bestuur 

- Mevrouw G.W. van der Wel-Markerink, voorzitter 
- De heer D. Werkman, secretaris 

Binnen het bestuur is een aantal posities vacant. De bestuursleden van Vrienden van Middin verrichten hun vrijwilligerswerk geheel belangeloos.

Contactgegevens
Prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ Rijswijk
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
Tel. 070 322 22 46
E-mailadres: fondsenwerving@middin.nl

RSIN-nummer
806270597

Belangrijke documenten

Jaarverslag
- Beleidsplan

ANBI FC