header terlouw zonder

Ouderenzorg

Ook voor ouderen met een beperking 

U wilt de beste zorg voor uw cliënt of patiënt en dat wil Middin ook. Uit ervaring weten we dat een optimale samenwerking tussen u en ons de beste ondersteuning oplevert. Daarom delen wij graag onze expertise met u. Middin biedt ondersteuning en zorg thuis, in diverse serviceflats en eigen woonzorgcentra.

Middin is er ook voor ouderen van wie de situatie niet alledaags is. Bijvoorbeeld omdat zij een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond hebben. Bij ons kan iedereen rekenen op passende zorg. Informatie over algemene in- en exclusiecriteria vindt u hier.

Aanmelden en wachtlijst

Aanvraag van zorg en ondersteuning

De zorgbemiddelaars van Middin kennen de vele mogelijkheden die er zijn voor uw cliënt of patiënt. Als verwijzer kunt u gebruik maken van hun kennis en kunde. Samen met u gaan zij op zoek naar de zorg en ondersteuning die het beste past bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt of patiënt. Informatie over indicatie en financiering vindt u hier.

Wachtlijst

Wachtlijst, een vervelend woord. Want als u ondersteuning nodig hebt voor uw cliënt of patiënt wilt u helemaal niet wachten. U wilt meteen zorg kunnen inschakelen. Voor Zorg aan huis is dit ook zeker mogelijk. Wel is er een wachtlijst voor onze verpleeghuizen. De meest actuele wachtlijst kunt u opvragen bij onze zorgbemiddelaars. U kunt de zorgbemiddelaars voor ouderen bereiken via het volgende telefoonnummer: 070 - 372 12 34 of e-mail clic@middin.nl