NAH

Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Elk jaar verlaten 100.000 mensen het ziekenhuis of revalidatiecentrum na een vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, een tumor, een herseninfarct, een hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. Onze begeleiders bieden dagelijks ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. De gevolgen van hersenletsel verschillen per persoon. Daarom is het van belang dat de cliënt ondersteuning op maat ontvangt. Wij bieden een steun in de rug:

Dagelijks leven/thuis

Leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving. Middin biedt hier begeleiding in. Dat doen we in verschillende vormen:

 • Behandeling bij Middin door Hersenz
  Via een integraal programma werken mensen onder begeleiding van deskundige behandelaars aan persoonlijke doelen. Ze leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. Meer informatie vindt u op de website van Hersenz, of klik hier om de folder te lezen.
 • Ambulante ondersteuning en training
  Onze in NAH gespecialiseerde ambulante begeleiders van Senzorg Rijnmond en Senzorg Haaglanden bieden:
  • ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied
  • werken aan het aanbrengen van een dagelijkse structuur
  • trainen in verschillende zaken, zoals koken en opnieuw leren reizen met het openbaar vervoer
 • Groepsondersteuning op steun- en trefpunten
  In diverse gemeenten bieden wij op trefpunten in de wijk groepsondersteuning voor mensen met een beperking.
 • Gezinsondersteuning voor ouders en/of kinderen met NAH
  Aan ouders met NAH en kinderen met NAH biedt Middin specifieke gezinsondersteuning en begeleiding op school.

Meer informatie voor ouders en verwanten is te vinden via deze link.

Werken, ontwikkelen en dagbesteding

Middin vindt dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding en, zo mogelijk, deelname aan de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een zinvolle en plezierige invulling van de dag, biedt sociale contacten en levert een bijdrage aan de maatschappij. In onze aanpak benaderen we het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van.

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen bij Middin gebruik maken van:

 • Jobcoaching
  Onze jobcoaches van Middin voor Werk helpen cliënten met NAH, voor wie dat mogelijk is, te reïntegreren op de arbeidsmarkt.
 • Werkervaringsplaatsen
  Middin beschikt over diverse werkervaringsplaatsen bij bedrijven waar cliënten onder begeleiding een vak leren, bijvoorbeeld in de horeca, zorg of in een winkel.
 • Participatiecentra
  Onze participatie- en activiteitencentra, zoals De Kade en Oranjehof bieden een breed aanbod van in- en ontspannende bezigheden.

Wonen en logeren

Je woont het liefst thuis, in en met je eigen omgeving. Middin begeleidt mensen in hun eigen huis om dat mogelijk te maken. Als dat echt niet (meer) kan, dan kan je kiezen voor een appartement in één van onze woonlocaties. Hier heeft iedere cliënt een eigen twee-of driekamerappartement. Afhankelijk van de vraag en de gekozen woonvoorziening hebben de appartementen een eigen of gemeenschappelijke woonkamer of een trefpunt. Onze woonlocaties, specifiek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn: De Aa, Zuidlarenstraat, Brigantijnlaan, Boermarke, Nesselande, Blijvenburg en Carré.

Cliënten kunnen ook bij Middin logeren. Bijvoorbeeld om de partner/het gezin te ontlasten, te ervaren hoe het is om bij een woonlocatie te wonen, of om een andere reden. De logeerlocaties zijn De Aa in Den Haag en Boermarke in Rotterdam. Het verblijf kan variëren van minimaal één nacht tot maximaal zes weken.

Meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel vind je op www.middin.nl/ik-zoek-hulp/nah.