Wat is LVB eigenlijk?

Ondersteuning en diensten voor LVB in Zuid-Holland

Werkwijze bij begeleiding en ondersteuning LVB

Om mensen met een LVB zo goed mogelijk te begeleiden, wordt binnen Middin de begeleidingsmethodiek ‘Competentiegericht werken’ gebruikt. De samenwerking tussen de cliënt met een LVB, het netwerk en de begeleider vormt altijd het uitgangspunt. Een casemanager van Middin is vanaf het begin betrokken en houdt de voortgang in de gaten.

Middin heeft samen met Cordaan een methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een LVB met bijkomende complexe problematiek in de grote stad: LifeWise. Het is voor het eerst dat er een methodisch kader is vastgelegd voor deze groep cliënten, gebaseerd op de succesvolle praktijk van Middin en Cordaan, dichtbij mensen, in de wijk.

Meer informatie en contact

Als u meer informatie wilt of uw cliënt wilt aanmelden voor begeleiding of ondersteuning of gebruik wilt laten maken van een van de diensten, neemt u dan contact met ons op via CLIC@middin.nl of 070 - 372 12 34 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

SCIL: vroegtijdige herkenning LVB

Middin werkt met de SCIL voor vroegtijdige LVB- herkenning. Deze vragenlijst bevestigt al dan niet eenvoudig het vermoeden van een LVB. Lees meer...

Ambulante begeleiding voor LVB

Middin ondersteunt de cliënt en het gezin met ambulante begeleiding, thuis, op het werk, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding als sport. Lees meer...

Behandeling LVB

Binnen Middin zijn diverse behandeltrajecten voor LVB’ers mogelijk. Denkt u aan cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie of EMDR. Lees meer...

Forensische zorg voor LVB

Middin biedt forensische zorg aan LVB’ers die in aanraking zijn gekomen met justitie en politie en gedragsproblemen of verslavingen hebben. Lees meer...

LVB-ondersteuning: wonen bij Middin

Middin heeft woonzorglocaties waar mensen met een LVB zelfstandig kunnen wonen met 24-uurs ondersteuning. Lees meer...

Cliënten aan het woord

Wie beter dan onze cliënten kunnen vertellen wat Middin betekent. Zoals Johan die uit zijn isolement is gekomen en weer zin heeft in het leven. Lees meer...