header chantal

LG en LG+

Ondersteuning bij een lichamelijke beperking

Wie te maken heeft met een lichamelijke beperking ervaart dagelijks de gevolgen van die beperking. De impact ervan is echter voor ieder mens verschillend. Bij Middin bepalen cliënten zelf waarbij zij ondersteuning willen ontvangen. Of het nu gaat om ondersteuning bij dagelijkse bezigheden (ADL), het vinden van de juiste hulpmiddelen of passende ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Ons doel is cliënten te begeleiden bij het leren omgaan met hun beperking en hen er zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden. We zoomen in op de mogelijkheden door de onmogelijkheden waar mogelijk te compenseren. Dat doen wij met praktische aanpassingen en op de cliënt afgestemde begeleiding.

Middin onderscheidt twee verschillende categorieën ondersteuning:

Ambulante ondersteuning

Middin wil aansluiten bij het leven van de cliënt. Onze ondersteuning is dan ook op heel veel plekken mogelijk. Niet alleen thuis en op het werk, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding als sport of culturele activiteiten. Middin ondersteunt de cliënt daar waar dat nodig is. Ook de ondersteuning van de overige gezinsleden is van groot belang. Hen geven we handvatten om met de beperking om te gaan en om een stabiele omgeving te creëren.

Wonen en logeren

Bij Middin zijn we trots op de ruimte, moderne appartementen voor cliënten met een lichamelijke beperking. Zij hebben hier letterlijk de ruimte om hun leven vorm te geven naar eigen wensen en mogelijkheden. Op een aantal locaties is gelegenheid om gedurende korte of langere tijd te logeren. Dit biedt cliënten afwisseling in het dagelijks leven. Ook kunnen zij ervaren hoe het is als zij meer zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld als zij hun vleugels willen uitslaan en het ouderlijk huis willen verlaten. Daarnaast is een belangrijke functie van logeren dat het mantelzorgers de tijd geeft om op adem te komen.

Behandeling

De behandelaars van Middin zijn gespecialiseerd in diagnostiek bij en behandeling van een grote diversiteit cliënten die vaak verschillende, tegelijk voorkomende problemen, klachten en stoornissen hebben. Het team voert behandelingen bij cliënten uit volgens (landelijk) vastgestelde behandelrichtlijnen. Zij maken gebruik van effectief bewezen interventies zoals cognitieve gedragstherapie, probleemoplossende therapie en systeemtherapie. Ook zetten zij specifieke behandelingen in bij bijvoorbeeld trauma, zoals EMDR.
Door goede in- en externe samenwerking zijn zij in staat om gespecialiseerde zorg te verlenen. In multidisciplinaire teams werken zij nauw samen met cliënten, hun familie, andere behandelaars en de begeleiders.

Werk en activiteiten

Ook op het gebied van werk en activiteiten heeft Middin een uitgebreid programma:

PCenters
In de PCenters van Middin kunnen cliënten hun vaardigheden met de computer verder ontwikkelen. Deskundige begeleiders bieden hier op de persoon afgestemde trainingen. Uiteraard past Middin de computers en werkplekken waar nodig zo aan dat ook cliënten met ernstige beperkingen hieraan kunnen werken.

Ateliers, werkplaatsen en winkels
Op creatief vlak kunnen cliënten deelnemen aan ateliers en werkplaatsen waar met veel verschillende materialen wordt gewerkt aan originele geschenken en kunstwerken. Daarnaast zijn er de diverse winkels van Middin waar cliënten werken.

Middin voor Werk
Om (jong)volwassenen te helpen met het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt is er Middin voor Werk. Dit is een door het UWV erkend reïntegratiebedrijf en jobcoachorganisatie.