header laura

Autisme (ASS)

Aansluiten bij niveau, mogelijkheden en wensen

Mensen met autisme nemen de wereld meestal waar in kleine onderdeeltjes en missen het overzicht. Ze hebben grote moeite met veranderingen. Het is voor hen vaak moeilijk om met anderen om te gaan. Sommige mensen zijn zo in zichzelf gekeerd dat ze bijna niets zeggen terwijl anderen juist heel veel praten. Er zijn mensen met ASS met een normale intelligentie en zelfs met een hoge intelligentie. Maar ASS komt ook veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking.

Middin werkt met passende methodieken om goed aan te sluiten bij het niveau, de mogelijkheden en de wensen van de cliënt. We beschikken over veel materiaal dat helpt bij het communiceren, leren en ontspannen. Ook houden we rekening met het dagritme en de hoeveelheid prikkels in de omgeving.