header over middin

Bestuur en organisatie

Statutaire naam

Stichting Middin.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Klik hier voor de statuten van Stichting Middin.

Samenstelling raad van bestuur

- Mevrouw drs. G. (Gertrude) van den Brink, voorzitter
- De heer mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch

Klik hier voor het reglement raad van bestuur
Klik hier voor Overzicht declaraties bestuurder

Samenstelling raad van toezicht

- De heer mr. J.P.Th. van der Kruis, voorzitter
- De heer prof. dr. M.G. Boekholdt, vice-voorzitter
- Mevrouw ir. Y.L. van der Brugge
- Mevrouw M. ter Avest
- De heer drs. W.R. den Hartog
- Mevrouw mr. A.E. de Groot

Klik hier voor het reglement raad van toezicht.

Samenstelling directie

De directie ziet er als volgt uit:

Directeur Regio Specialisatie
De heer mr. K. (Kees) van Oijen Den Haag Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
Mevrouw drs. A. (Anja) Waleboer-van Rossum Den Haag Mensen toeleiden naar werk en activiteiten
Mevrouw drs. E.T.J. (Ellen) van den Bergh Rijnmond Ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Mevrouw N. (Nely) de Munnik Rijnmond Jeugd en gezin
Mevrouw I. (Iris) Piket-Kuipers Zuid-Holland Middengebied Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
     

Om in te spelen op de regionale en lokale ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen werkt Middin vanuit een regiomodel met vijf regio's. In deze regio's biedt Middin vanuit de verschillende disciplines een integraal ondersteuningsaanbod. De regiodirecteuren hebben naast aansturing van hun eigen regio ieder een verantwoordelijkheid voor de aansturing en ontwikkeling van een specialisatie van Middin door alle regio's heen. De regiodirecteuren worden hierbij ondersteund door de vier kennismanagers van de ondersteunende dienst. De regiodirecteuren sturen direct de zorgmanagers aan.

Kennismanagers

- Vacature, kenniscentrum
- Mevrouw Erica Fabrie-Dongelmans, operations
- Mevrouw Marjoleyn Vreugdenhil, klant, marketing en communicatie
- De heer Jan Verheij, informatiemanagement, ICT en projectmanagement

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Middin heeft de ANBI-status. Klik hier voor de gegevens van Middin in het kader van de ANBI-status.