header nieuws

Documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australische instellingen

Woensdag 25 oktober zond Zembla een documentaire uit over seksueel misbruik in Australische instellingen. Middin vindt, samen met de VGN (brancheorganisatie gehandicaptenzorg) de situatie zoals die in vooraankondiging van de documentaire van Zembla naar voren komt, diep verontrustend.

Samen vertrouwen we erop dat in Nederlandse instellingen voor gehandicaptenzorg veel zorgvuldiger en professioneler met slachtoffers van seksueel misbruik wordt omgegaan.

Handleiding voor instellingen
In 2011 is een landelijk onderzoek gedaan naar misbruik in de gehandicaptensector door de Commissie Samson. Met behulp van deze informatie heeft VGN, in afstemming met de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), de zedenpolitie en het Openbaar Ministerie (OM) een handleiding geschreven hoe om te gaan met signalen van misbruik. Middin onderschrijft deze handleiding. Hierin staat beschreven dat:

  • Instellingen altijd melding doen bij de IGZ en bij een ernstig vermoeden ook bij de zedenpolitie;
  • Instellingen beschikken over speciaal opgeleide medewerkers om slachtoffers te begeleiden;
  • Als dader en slachtoffer beiden cliënt zijn worden zij direct uit elkaar, uit de woning of zo nodig van de locatie gehaald;
  • De familie van het slachtoffer wordt onmiddellijk geïnformeerd en betrokken bij de (na)zorg;
  • Voor het slachtoffer wordt nazorg en medische en psychische zorg gegarandeerd. Dat geldt ook voor de dader als deze een cliënt is met bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen. Als de dader een medewerker is volgen vanzelfsprekend aangifte en arbeidsrechtelijke maatregelen.

Onderzoek in opdracht van de overheid
Op dit moment doet een andere commissie (Commissie De Winter) in opdracht van de overheid onderzoek naar misbruik en geweld onder licht verstandelijk beperkten. De grote zorg is dat het probleem van seksueel misbruik onzichtbaar blijft, omdat de mensen met een beperking zich vaak moeilijk kunnen uitdrukken of niet weten hoe zij om hulp moeten vragen. Dat betekent dat wij elk advies van Commissie De Winter en andere experts dat ons helpt om de bescherming en de weerbaarheid van cliënten te verbeteren graag overnemen.

Wilt u iemand spreken?
We kunnen ons voorstellen dat de uitzending van Zembla emotie oproept. Wilt u als familie, verwant of cliënt naar aanleiding van de uitzending van Zembla met iemand van Middin spreken? Dan bent u welkom om u contact op te nemen met de zorgmanager van de locatie waar u of uw familielid/verwant woont of begeleiding krijgt. Op ons locatieoverzicht staan de telefoonnummers van de locatie. U kunt zich ook richten tot onze cliëntvertrouwenspersoon, de contactgegevens vindt u hier.


Link reactie VGN
Link radio interview (klikken op uitzenduur 7:00-8:00 uur, het eerste item na het nieuws)
Link website zembla