header nieuws

Middin presenteert werkwijze voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek hebben het vaak moeilijk, zeker in de grote steden. Voor hulpverleners zijn ze vaak lastig bereikbaar. Het is een doelgroep die ook overlast kan veroorzaken en ruim vertegenwoordigd is in de statistieken over (lichte) criminaliteit.

Middin heeft het initiatief genomen om samen met Cordaan (uit Amsterdam) een methodisch kader te ontwikkelen voor de begeleiding van deze doelgroep: LifeWise. Daarvoor is samengewerkt met VUMC, dat onderzoek deed voor Middin en Cordaan. Maandag 29 mei is LifeWise gepresenteerd. Het is voor het eerst dat er een methodisch kader voor de begeleiding van deze groep cliënten met LVB is gemaakt.

IMG 6945

Gertrude van den Brink (voorzitter raad van bestuur Middin), Marcel Mucek (directeur LVB/GGZ Cordaan) en Kees van Oijen (regiodirecteur Middin) lanceerden met een druk op de knop de speciale website: www.lifewiselvb.nl)

Positief

In de afgelopen jaren hebben Middin en Cordaan de nodige expertise ontwikkeld in de begeleiding van cliënten met LVB met bijkomende complexe problematiek. Verwijzers en justitiële partners zijn positief over de resultaten. Middin en Cordaan verwachten dat ze met LifeWise cliënten met LVB nog beter kunnen begeleiden, zodat hun problemen afnemen en hun kwaliteit van leven verbetert.

Problemen

LifeWise richt zich op de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (mensen met een IQ tussen 55 en 85) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad. Naar schatting heeft bijna 16% van de Nederlanders een licht verstandelijke beperking. Voor hen wordt het dagelijks leven steeds complexer nu de maatschappij ook steeds ingewikkelder wordt. Ze hebben onder meer problemen bij het voeren van een eigen huishouden, het aangaan en onderhouden van relaties, het vinden en behouden van werk. Maatschappelijke trends versterken hun achterstand. Van de mensen die met justitie in aanraking komen heeft 30% een LVB.

Hoeveel mensen er een LVB hebben met bijkomende complexe problematiek en in de grote stad leven, de doelgroep van Middin en Cordaan, is onbekend.

Voor meer informatie:

Neem een kijkje op de website www.lifewiselvb.nl (met filmpjes en animatie) of kijk in de brochure over LifeWise. Op dinsdag 30 mei 2017 is in Dagblad Trouw het volgende artikel verschenen.

Knipsel collage LifeWiselancering