header nieuws

‘Kwaliteit is het individuele verhaal van elke cliënt horen’

‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ is woensdag 1 november 2017 bij Middin in Rijswijk gepresenteerd in het kader van dekwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg. Hoe draagt de samenwerking tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders bij aan de kwaliteit van zorg en begeleiding in de Wlz? Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken met als doel: een fijn leven. Om dit zichtbaar te maken, hebben samenwerkende partijen in de gehandicaptenzorg de website www.ikdoemee.nl gelanceerd.

Lees meer: ‘Kwaliteit is het individuele verhaal van elke cliënt horen’

Documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australische instellingen

Woensdag 25 oktober zond Zembla een documentaire uit over seksueel misbruik in Australische instellingen. Middin vindt, samen met de VGN (brancheorganisatie gehandicaptenzorg) de situatie zoals die in vooraankondiging van de documentaire van Zembla naar voren komt, diep verontrustend.

Lees meer: Documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australische instellingen