header terlouw zonder

Indicatie en financiering

Wonen

Wilt u bij Middin wonen, dan heeft u een indicatie voor verpleeghuiszorg nodig. U maakt dan aanspraak op de Wet Langdurige Zorg. Welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft, wordt vastgesteld door het CIZ, Centrum Indicatie Zorg.

Zorg aan huis

Als u gebruik wilt maken van Zorg aan huis, dan kunt u op verschillende manieren in aanmerking komen:

Verpleging en verzorging

Hebt u hulp nodig hebt bij uw persoonlijke verzorging, zoals bij het wassen en aankleden, of verpleegzorg, zoals wondzorg of medicatie, dan kan uw huisarts, specialist of de wijkverpleegkundige u doorverwijzen. U kunt zich ook direct bij ons aanmelden. De wijkverpleegkundige bepaalt dan of u voor zorg in aanmerking komt. De kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Individuele begeleiding, huishoudelijke zorg en dagbesteding ouderen

Hebt u hulp nodig hebt bij het huishouden? Heeft u een dagstructuur nodig? Heeft u begeleiding nodig bij uw financiële zaken? De gemeente zoekt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de juiste ondersteuning voor u. U kunt zich hiervoor op drie manieren melden:

  1. Vul het contactformulier in op www.rotterdam.nl/zorgdichtbij.
  2. Bel naar 14010.
  3. Ga langs bij de 'Vraagwijzer' in het gebied waar u woont.

Nadat een medewerker van de gemeente heeft bepaald hoeveel ondersteuning u nodig heeft, krijgt u een beschikking thuis gestuurd. Met deze beschikking kunt u hulp en ondersteuning van Middin krijgen. Voor de huishoudelijke zorg kunt u bij ons ook terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met het cliëntenloket, via telefoon: 070 372 12 34.

Informatiemap (inc. vergoedingen)

Wanneer u in zorg komt bij Middin ontvangt u een informatiemap. Hierin staat algemene informatie voor u als cliënt, ook is opgenomen wat u vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen. De informatiemap (inclusief de geldgids) is hier te vinden.