chantal

NaH

Het verhaal van Paul

"Ik ben blijkbaar zo veranderd – ik weet dat zelf niet – ik ben een compleet andere man geworden."

Dit is Paul van Voorden, ooit directeur bij een bank. Hij heeft NAH als gevolg van een hartstilstand. Door een zuurstoftekort is hij een groot deel van zijn geheugen kwijt. Bekijk hoe hij zijn leven heeft vormgegeven sinds zijn hersenletsel.

Wat kun je nog wél met NAH?

Het leven vóór en na het letsel verschilt essentieel. Het is lastig om iets zinnigs te zeggen over wat je nog kan met NAH. Het hangt namelijk erg af van de aard van het letsel en welk deel van de hersenen getroffen is. Maar ook de leeftijd, levensomstandigheden en het sociale netwerk op het moment dat het hersenletsel plaatsvond is van invloed, en of de beperking licht of zwaar is.

Wat kun je niet meer met NAH?

De persoonlijkheid van iemand met NAH verandert. Dat brengt allerlei problemen met zich mee. Ook kan er sprake zijn van fysieke beperkingen. Veel mensen leveren hun zelfstandigheid in en wonen met een vorm van begeleiding. Wat je niet meer kan na het hersenletsel hangt af van de specifieke (levens)omstandigheden die per persoon verschillen. Soms blijkt pas na een tijd dat sommige activiteiten niet meer vanzelf gaan.

Boermarke, woonvoorziening NAH, 24-uurs zorg

NAH in cijfers

Hoeveel mensen met NAH kunnen niet meer zelfstandig functioneren?

Naar schatting leven in Nederland een half miljoen mensen met de gevolgen van NAH. Jaarlijks krijgen ± 160.000 nieuwe mensen te maken een vorm van niet-aangeboren hersenletsel. Sommigen kunnen hier zelfstandig mee blijven leven, maar anderen hebben blijvend hulp en zorg nodig.