header laura

Leren en activiteiten kinderen

Ondersteuning op kinderdagverblijf en school

Wil je je kind naar een regulier kinderdagverblijf of regulier onderwijs laten gaan? Of is er extra expertise nodig op het speciaal onderwijs? De ambulante begeleiders van Middin komen naar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Zij kunnen je kind en ook de leiders en leerkrachten ondersteuning geven. Door te laten zien hoe je dochter of zoon met andere kinderen kan spelen. Of hoe je kind beter kan leren. De ambulante begeleiding is tijdelijk. Maar de begeleiders kunnen altijd nog een paar keer bepaalde zaken doornemen. Zo kunnen leerkrachten, leidsters en jijzelf zelfstandig verder.

Schoolvervangend centrum

Kinderen die niet doorstromen naar onderwijs, kunnen zich verder ontwikkelen bij onze kinderdagcentra. Hier leert je kind veel vaardigheden onder begeleiding van hartelijke en deskundige medewerkers. Persoonlijke aandacht en zorg zijn hierbij vanzelfsprekend.

Speel-leergroep

Tot je zoon of dochter vijf jaar is, kun je gezamenlijk deelnemen aan de speelleergroep. Samen met andere ouders en hun kinderen leer je de mogelijkheden van je kind kennen. Uiteraard wissel je ook onderling ervaringen uit. Dit blijkt voor veel ouders waardevol. Ook broers en zussen krijgen aandacht in de speelleergroep. Afgestemd op hun leeftijd en mogelijkheden leren ze wat er met hun broertje of zusje aan de hand is. We stimuleren hen om hun ideeën en gevoelens hierover te uiten. Ook reiken we ideeën aan voor wat zij met hun broer of zus samen kunnen doen.

Buitenschoolse en vakantie opvang

Middin biedt ook opvang na school en tijdens vakanties. Onze begeleiders komen na de lestijden naar school en zorgen daar voor een prettige sfeer en de juiste ondersteuning. Tijdens de buitenschoolse opvang en vakantie-opvang volgen de kinderen een normaal dagritme met leuke
activiteiten en is er tijd om leuke dingen te ondernemen.

Puber AC

In de pubertijd krijgt je kind te maken met nieuwe ontwikkelingen, ander gedrag en het ontdekken van mogelijkheden. Om goed in te kunnen spelen op deze behoeften heeft Middin het Puber AC. Dit is een activiteitencentrum speciaal voor jongeren van 12 tot 20 jaar. De begeleiders en behandelaars op het centrum
herkennen ontwikkelingen, stimuleren gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag. Ze reiken hiervoor duidelijke kaders aan.

Werk en stages

Jongeren die kunnen werken krijgen via Middin de gelegenheid ervaring op te doen bij diverse werkgevers in de regio. De jobcoaches helpen bij het vinden én behouden van een baan.

Wat biedt Middin mijn kind?

Onze ervaren begeleiders en behandelaars hebben jarenlange ervaring met hulpvragen zoals die van jou en je kind. We helpen jullie op weg bij alle vragen.

RKeus2010102827978 Middin werkt wijkgericht en weet daardoor veel over de voorzieningen, instanties en mogelijkheden in jouw wijk en stad.

Samen zorgen we ervoor dat je kind zoveel mogelijk in zijn of haar kracht komt te staan.

Leren en activiteiten voor mijn kind

Ieder kind en iedere situatie vraagt om een eigen aanpak of oplossing.

Bel, mail ons, of maak een afspraak om te horen welke ondersteuning en activiteit voor jouw kind mogelijk is. We helpen je graag op weg!

  • telefoonnummer 070 372 12 34
  • e-mail CLIC@middin.nl
  • elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur