header martin

Doorverwijzing in het kader van Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat om mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heb je een Wlz-indicatie nodig. Een Wlz-indicatie vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt of iemand toegang heeft tot de Wlz. In de indicatie geeft het CIZ aan op welk zorgprofiel de verzekerde is aangewezen. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Dit besluit krijg je van het CIZ toegestuurd naar aanleiding van de aanvraag.

  • Je kunt bij de aanvraag aangeven welke zorgaanbieder je voorkeur heeft.
  • Het CIZ stuurt het besluit ook naar het zorgkantoor.
  • Het zorgkantoor beheert het geld van de Wlz.
  • Het zorgkantoor kan het zorgprofiel toewijzen aan de zorgaanbieder die je voorkeur heeft. Als je geen voorkeur hebt, wijst het zorgkantoor zelf een zorgaanbieder aan in uw regio.

Je kunt je zorgprofiel inzetten middels:

  • Volledig verblijf in een instelling
  • Volledig pakket thuis (VPT)
  • Modulair pakket thuis (MPT) (zorg in natura thuis eventueel in combinatie met PGB)
  • Verblijf in combinatie met zorg thuis (zorg in natura opname en thuis) (Deeltijd wonen)
  • PGB (niet bij Middin mogelijk)

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hieronder verstaan we hulp bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Voor deze ondersteuning kun je op verschillende plekken terecht: bij het zorgkantoor, bij MEE-organisaties en ook bij je regionale zorgbelangorganisatie. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Middin met een kopie van het indicatiesluit van het CIZ. Het kan ook zijn dat het zorgkantoor je zorgprofiel rechtstreeks aan ons toewijst. Het CLIC, ons cliëntinformatiecentrum, neemt contact met je op om je te informeren over de vervolgstappen. Heb je vragen over jouw situatie, dan kun je rechtstreeks contact met ons opnemen via telefoonnummer 070 372 12 34. 

Eigen bijdrage in de Wlz

Wie ouder is dan achttien jaar betaalt een eigen bijdrage als hij zorg ontvangt via de Wlz. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen en van het aantal uren zorg dat je ontvangt. Wie weinig inkomen heeft, betaalt minder dan iemand die veel inkomen heeft.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast. Dit is een uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid. Op de website van het CAK kun je van tevoren uitrekenen wat je eigen bijdrage is. Als je wilt, kan Middin je ook hierbij helpen.

Informatiemap (inclusief vergoedingen)

Wanneer je in zorg komt bij Middin ontvang je een informatiemap. Hierin staat algemene informatie voor jou als cliënt. Ook staat erin wat je vergoed krijgt en wat je zelf moet betalen. Voor sommige producten of diensten zijn er aanvullende kosten. Middin heeft twee informatiemappen:

Klik Informatie GHZ voor cliënten in de gehandicaptenzorgen de bijbehorende Informatie over geld. Klik Informatie V&V voor cliënten in de ouderenzorg en de bijbehorende Informatie over Geld.

Je vindt de links ook rechtsboven op deze pagina.