johan

Samenwerking

Om signalen op te pikken, optimaal en sluitend aanbod voor cliënt te bieden en dubbeling en verkokering te voorkomen, zoeken we doorlopend mogelijkheden voor samenwerking op met andere (maatschappelijke) partners in de wijk. Denk dan aan de welzijnsorganisatie, andere zorginstellingen, de wijkagent, wijkmanager, woningcorporatie, scholen en straathoekwerkers. Maar zeker ook burgers en ondernemers in de wijk. Samen creeëren we een win-win situatie, waar uiteindelijk iedereen van profiteert.

Wilt u overleg met de Middin professional in de wijk? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kunt u doen via de regiodirecteur of via de verschillende locaties of trefpunten in de wijk.

 praatplaat-tekstblok

  

 

 

Verhalen van Middin

Maak kennis met onze cliënten in de zeven verhalen van Middin. Stuk voor stuk zijn het verhalen van mensen met een beperking voor wie 'gewone dagelijkse dingen' niet vanzelfsprekend zijn.

Middin in de wijk

Middin biedt kwetsbare burgers begeleiding en behandeling op maat. Thuis, op werk of op school. Zodat zij op eigen kracht kunnen meedoen. Zo veel mogelijk midden in de wijk, samen met mensen die zij belangrijk vinden en maatschappelijke partners. Middin richt zich daarbij met name op mensen met een beperking.

Lees meer over Middin in de wijk en de Wmo.